Bezwaar maken tegen parkeerboete of een wielklem

U wilt bezwaar maken tegen de parkeerbon of bekeuring die u heeft gekregen. Gebruik onze gratis voorbeeldbrief en lees onze tips om dit bezwaarschrift succesvol te maken!

Een parkeerboete (naheffingsaanslag) of een wielklem is een gemeentelijke heffing. Vindt u dat u ten onrechte een parkeerboete of een wielklem heeft gehad, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de betreffende gemeente. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de datum waarop u de boete of wielklem heeft gehad. De meeste gemeenten hebben hiervoor speciale formulieren die u via hun website kunt downloaden. U kunt ook een brief sturen. Doe dit bij voorkeur aangetekend.

Motivatie

Informatie is belangrijk. Daarom moet u uw bezwaar tegen de boete of wielklem motiveren. Leg zo duidelijk mogelijk uit waarom u vindt dat de boete onterecht is en stuur eventueel bewijsstukken en/of getuigenverklaringen mee.

Belangrijk voor in uw bezwaarschrift

In uw bezwaarschrift in ieder geval de volgende gegevens vermelden:

  • Aanslagnummer van de boete (naheffing)
  • Datum van opleggen van de boete
  • Naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum van degene van wie de auto is
  • Naam, adres, telefoonnummer van degene die het bezwaar maakt (alleen nodig als dit iemand anders is dan de eigenaar van de auto)
  • Kenteken van de auto
  • Indien van toepassing: nummer parkeervergunning of nummer gehandicaptenkaart.

Argumenten in uw bezwaarschrift

Wilt u met uw bezwaar kans van slagen maken dan heeft u sterke argumenten nodig.
Geen goede argumenten zijn: uw afspraak liep uit, u had geen kleingeld of opgeladen chipper voor de automaat, u was de weg kwijt of kon zo snel geen betaalautomaat vinden.
Wel kans van slagen: nood- of spoedsituaties die gepaard gaan met een ziekenhuis- of huisartsbezoek of het overlijden van iemand. In dit geval is het erg belangrijk bewijsstukken met het bezwaarschrift mee te sturen.

Bezwaar aantekenen

Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente dan kunt u hoger beroep aantekenen bij de rechtbank. Dit kost wel ongeveer 37 euro aan leges, dus bezwaar aantekenen heeft alleen zin als u een gegronde reden heeft.

Download onze gratis voorbeeldbrief om een bezwaarschrift in te dienen

Madeleine van de Wouw
Trefwoorden:

Reactie toevoegen

Bij het indienen van dit fomulier gaat u akkoord met het privacybeleid van Mollom.

1 Reactie

De voorbeeld brieven krijg ik er niet uit omdat het een Doc bestand is