Oproep ouderenbond: stel belastingaangifte uit

Ouderenbond KBO-PCOB vreest dat ouderen in de knel komen met de huidige deadline van 1 mei van de Belastingdienst.

Op die dag moet de aangifte binnen zijn. Zo niet, dan krijgen belastingplichtigen in de meeste gevallen een herinnering, maar in het ergste geval riskeer je een forse boete. Daar is een vrij eenvoudige oplossing voor: uitstel aanvragen. Dat krijg je tot 1 september respijt. Maar dat aanvragen moet je wel zelf doen!

Directeur Manon Vanderkaa van ouderenbond KBO-PCOB dringt nu al aan op automatisch uitstel tot 1 september: “Door de coronacrisis komen snel veel veranderingen op ons af. Uitstel van belastingaangifte geeft hun, en degenen die hen helpen bij de aangifte, de noodzakelijke tijd.”

Bovendien wijst de bond erop dat onder senioren relatief veel mensen zijn die niet (meer) digitaal vaardig zijn, of waarvan de inmiddels overleden partner de belastingzaken deed. Ouderenbonden en vakbonden bieden bovendien veel hulp bij de aangifte, maar door de crisis is die hulp bijna onmogelijk. Manon Vanderkaa: “Uitstel aanvragen is een digitale handeling waar veel ouderen wat huiverig voor zijn, of waarvoor ze de vaardigheid missen. Automatisch en generiek uitstel voor alle belastingplichtigen geeft duidelijkheid en rust in deze voor ouderen extra spannende coronacrisis.”

De overheid heeft nog niet op het voorstel gereageerd.