PlusOnline.nl maakt gebruik van cookies: functioneel, om instellingen en voorkeuren te onthouden, voor beter en eenvoudiger navigeren en inloggen; analytisch, om bezoeken bij te houden en te bestuderen; voor commerciële doeleinden, om bij te houden hoe vaak bepaalde advertenties zijn getoond en geklikt; voor targeting doeleinden, om advertenties op uw interesses te kunnen aanpassen en zodat andere sites ook gerichte advertenties kunnen tonen. Door hiernaast op akkoord te klikken, of door gebruik te blijven maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Akkoord

Belastingvrij uw geld goed nalaten

Niet alleen tijdens uw leven, maar ook ná overlijden kunt u fiscaal aantrekkelijk goede doelen ondersteunen. Zulke giften zijn vrij van successierecht: dat betekent dat het goede doel er geen belasting over hoeft te betalen.

Een goed doel ondersteunen kan op een aantal manieren. Allereerst door een bepaald doel te benoemen tot erfgenaam of mede-erfgenaam. Zo’n instelling ontvangt dan (een deel van) uw nalatenschap. Een andere optie is het legaat: daarbij laat u een geldbedrag (of aandelen, kunstwerk, huis, stuk grond, etcetera) na. De door u begunstigde instelling wordt benoemd tot legetaris.

Tenslotte bieden veel goede doelen de mogelijkheid om een Fonds Op Naam op te richten. Dit kan zowel tijdens uw leven of na overlijden via uw testament. Wel moet u dan een aanzienlijk bedrag schenken, vaak hanteren doelen een drempel van 25.000 of 50.000 euro.
Het werkt zo: u stort geld in een fonds waarmee u een van te voren vastgestelde activiteit (bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek naar een bepaalde ziekte) ondersteunt. Voordeel is dat u zo geen aparte stichting met alle bijbehorende formaliteiten hoeft op te richten: het Fonds Op Naam is geen aparte rechtspersoon, maar wel een apart en zichtbaar onderdeel binnen het te ondersteunen goede doel. Richt u het fonds op tijdens uw leven, dan zijn periodieke giften onbeperkt fiscaal aftrekbaar. Overweegt u een van bovengenoemde mogelijkheden, ga dan naar de notaris voor advies over de benodigde formaliteiten. Soms betaalt een goed doel (een deel van) de notariskosten.

Alleen voor algemeen nut

U kunt alleen nog fiscaal voordelig doneren aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zo’n ANBI is ‘een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Goede doelen kunnen een beschikkingsformulier invullen en worden vervolgens – indien zij aan bepaalde eisen voldoen – aangewezen als ANBI.
Een lijst van alle instellingen aan wie u aftrekbare donaties mag doen vindt u bij de Belastingdienst.