Vraag van de week: Meerjarig schenken

Ik maak via een overeenkomst voor vijf jaar jaarlijks een bedrag over aan een aantal goede doelen, kan ik dat ook doen met de papieren schenkingen voor mijn kinderen?

Nee, helaas kan dat niet. De periodieke schenkingen die u aan goede doelen doet, hebben betrekking op aftrekbare giften bij de aangifte inkomstenbelasting. Door periodiek te schenken mag u de gehele schenking (zonder maximum) die u aan een zogenoemde ANBI-instelling doet in mindering brengen op uw belastbare inkomen.

Schenkingen die u aan uw kinderen doet zijn niet in mindering te brengen bij de aangifte inkomstenbelasting. De papieren schenkingen kunt u ook niet met een formulier van de site van de Belastingdienst doen, maar deze moeten worden vastgelegd in een notariële akte omdat deze werking hebben na het overlijden. In het verleden zijn er pogingen gedaan om de schenkingen voor meerdere jaren vast te leggen zodat er maar eens in de zoveel jaar een notariële akte nodig is. Die pogingen zijn gestrand bij de rechter en ook de onderhandse akte van schenking haalde het niet.

De papieren schenkingen aan uw kinderen moet u dus jaarlijks laten vastleggen bij de notaris. U kunt wel meerdere kinderen in de akte opnemen. Zorg dat u na het opstellen van de akte jaarlijks de verplichte rente van 6 procent betaalt. Doet u dit niet dan tellen de papieren schenkingen weer mee bij de rest van uw nalatenschap. Bewaar de bewijzen van de rente-overschrijvingen zodat u later richting  de fiscus bewijs van betaling heeft.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.