Geldkwesties januari 2017

Mogen de nieuwe buren een schutting eisen? Heeft een erfenis ­gevolgen voor AOW-partnertoeslag? Erf ik van mijn ­schoonmoeder? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in de geldkwesties van deze maand.

Mogen de nieuwe buren een schutting eisen?

We hebben nieuwe buren ­gekregen. Deze buren zijn van plan een schutting in de achtertuin te plaatsen op de erfgrens en ze willen dat wij daaraan meebetalen. Kunnen zij dat eisen?

  • Ja. Buren kunnen altijd eisen dat de andere buren meewerken bij het plaatsen van een erfafscheiding. Deze schutting of muur wordt dan gezamenlijk eigendom. U betaalt de helft van de kosten en uw buren de andere helft. De erfafscheiding mag maximaal twee meter hoog zijn, tenzij er bij u in de gemeente andere regels gelden. Aangezien u mede-eigenaar wordt van de erfafscheiding, bepaalt u in overleg met uw buren hoe de erfafscheiding eruit komt te zien.

Wat ben ik aan mijn vriendin verplicht als we uit elkaar gaan?

Mijn partner wil een einde maken aan ons samenwonen. Ze wil weer op zichzelf gaan wonen. Zij is 64 jaar en heeft geen eigen inkomsten. Heb ik verplichtingen naar haar?

  • Misschien. Wettelijk zijn er geen verplichtingen. Als u een samenlevingsovereenkomst hebt gesloten, staan daar mogelijk wel bepalingen in die u tot iets verplichten. Denk aan afspraken over bijvoorbeeld alimentatie of verdeling van het opgebouwde pensioen. Staan zulke bepalingen er niet in, dan bent u uw ex niets verplicht. Datzelfde is het geval als er geen samenlevingsovereenkomst is.

Heeft een erfenis ­gevolgen voor AOW-partnertoeslag?

Ik ben enige jaren geleden met pensioen gegaan. Ik ontvang voor mijzelf AOW en voor mijn jongere vrouw een AOW-partnertoeslag, omdat zij geen eigen inkomen heeft. Op redelijk korte termijn verwacht mijn vrouw een flinke erfenis te ontvangen. Heeft dat gevolgen voor de AOW-partnertoeslag?

  • Nee. Bij de berekening van de partnertoeslag wordt alleen gekeken naar het inkomen van uw vrouw. Haar vermogen telt niet mee. Zolang uw vrouw de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt en zij weinig tot geen inkomen heeft, behoudt u de AOW-partnertoeslag.

Heb ik recht op ‘geld terug’?

Ik heb navigatie voor in de auto gekocht, maar na een paar keer proberen vind ik het scherm bij nader inzien te klein. De winkel kan geen groter exemplaar leveren. Kan ik het apparaat retourneren en mijn geld terugvragen?

  • Nee. Vragen kan natuurlijk altijd, maar als er met het apparaat niets mis is, hoeft de winkel geen geld terug te geven. In sommige winkels is het wel mogelijk, maar dat is geen verplichting. Geeft de winkel geen geld terug, dan kunt u dat niet eisen. Misschien kunt u als tussenoplossing aanbieden dat u een tegoedbon accepteert.

Heeft de zoon van een huurder ook rechten?

Mijn broer is 50 jaar oud. Door omstandigheden is hij altijd thuis bij zijn ouders blijven wonen. Mijn vader is inmiddels overleden. Met mijn moeders gezondheid gaat
het niet zo goed. Wat gebeurt er met mijn broer als zij komt te overlijden? Kunnen we voorkomen dat hij het huis uit moet?

  • Misschien. Uw moeder kan proberen hem medehuurder te maken. Dat moet zij aanvragen bij de verhuurder. Een voorwaarde om medehuurder te worden is het voeren van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Bij kinderen is het uitgangspunt dat er geen duurzame gemeenschappelijke huishouding is, omdat ze na verloop van tijd het huis uit gaan. Hierop zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als het kind bij de ouder woont om deze te verzorgen. In uw geval kan de verhuurder uw broer medehuurder maken vanwege zijn leeftijd en omdat hij al zijn hele leven bij zijn ouders woont. Vanzelfsprekend moet uw broers inkomen voldoende zijn om de huur te betalen. Mocht de verhuurder niet binnen drie maanden schriftelijk akkoord gaan met het verzoek, dan kunt u naar de rechter stappen.

Erf ik van mijn ­schoonmoeder?

Mijn man is overleden. Zijn ­moeder leeft nog, zijn vader is al overleden. Als zij komt te ­overlijden, erf ik dan van haar?

  • Niet automatisch. Als er een testament is, dan heeft uw schoonmoeder vastgelegd of u wel of niet van haar erft. Is er geen testament, dan zijn de kinderen van uw schoonouders de erfgenamen. Omdat uw man is overleden, nemen zijn kinderen zijn plaats in. Uw kinderen erven dus wel van uw schoonmoeder, u niet. Mogelijk erft u wel van uw overleden schoonvader. Dat kan het geval zijn als uw schoonvader eerder dan uw echtgenoot is overleden. Uw man heeft dan van zijn vader geërfd. Is die erfenis niet uitgekeerd, dan heeft uw man een vordering op zijn moeder gekregen ter grootte van zijn erfdeel. Bij zijn overlijden heeft u die vordering van uw man geërfd. Als uw schoonmoeder komt te overlijden, wordt de vordering uitgekeerd en ontvangt u uw mans erfenis van zijn vader.

Wie biedt een voor­delige rijbewijskeuring?

Binnenkort word ik 75 jaar en daarom moet ik me laten keuren voor het verlengen van mijn rijbewijs. Hoe kan ik een voordelige keuringsarts vinden?

  • Ouderenbonden hebben de afgelopen jaren samen met andere organisaties een landelijk netwerk opgezet van officieel geregistreerde keuringsartsen. Deze voeren betaalbare keuringen uit. Meer informatie over een keuringsarts bij u in de buurt kunt u bij een ouderenbond vragen. Uw eigen huisarts zal u vaak niet willen keuren vanwege de vertrouwensrelatie.
Bron(nen):