Geldkwesties oktober 2017

Erft u van uw moeders halfzus? Wanneer woont u samen voor de SVB? En hoe kan uw zuster u een volmacht geven? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in de geldkwesties van deze maand.

Kan ik mijn en/of-rekening wijzigen?

Mijn man is onlangs overleden. We hadden samen een en/of-rekening. Kan ik die rekening wijzigen en mijn dochter de plaats van mijn man laten innemen op de bank-rekening?

Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk zal de bank een verklaring van erfrecht willen zien voordat ze daartoe bereid zijn. Normaal gesproken moeten namelijk beide rekeninghouders akkoord gaan met zo’n wijziging. Bij overlijden is dat vanzelfsprekend niet mogelijk. De regels kunnen per bank verschillen.

Wanneer woon je samen voor de SVB?

Sinds enige tijd heb ik een relatie. Mijn lat-partner en ik verblijven vaak regelmatig bij elkaar, maar we willen niet samenwonen. Hoe vaak kunnen we bij elkaar verblijven voordat de SVB ons als samenwoners ziet?

Zolang u uw eigen koop- of huurwoning aanhoudt, blijft u voor de SVB beiden alleenstaand. U moet dan beiden op uw eigen adres ingeschreven staan, de volledige kosten voor uw eigen woning betalen en u moet vrij over uw eigen woning kunnen beschikken. Dat laatste betekent bijvoorbeeld dat u uw woning niet (onder)verhuurt, dat er geen anderen in uw woning wonen en dat er geen anderen op uw adres staan ingeschreven. U moet dus beiden officieel en in de praktijk in uw eigen woning wonen. Dat u meer dan de helft van de tijd bij elkaar bent, doet er in dat geval niet toe. Deze regel geldt niet als een van u een kamer huurt of in een vakantiewoning woont.

Moet ik het erfdeel uitkeren?

Mijn vrouw is enige jaren geleden overleden. Ik heb de volledige nalatenschap gekregen en mijn zoon heeft een vordering op mij. Ik ben nu van plan samen te gaan wonen met mijn nieuwe vriendin. Moet ik het erfdeel van mijn zoon uitkeren nu ik ga samenwonen?

Waarschijnlijk niet. Als uw vrouw geen testament had, dan hoeft u dat niet te doen. Pas als u komt te overlijden, wordt het erfdeel uitgekeerd. Ook erft uw zoon dan van u. Het is anders als uw overleden vrouw wel een testament had. In dat geval bepaalt het testament of u wel of niet moet uitkeren.

Hoe kan mijn zuster mij een volmacht geven?

Mijn zuster heeft me gevraagd om haar zaken te regelen als ze daar zelf moeite mee krijgt. Kan zij daarvoor zelf een volmacht opstellen of is het verstandiger om naar de notaris te gaan?

Uw zuster kan zelf een volmacht opstellen en ondertekenen in een onderhandse akte. In principe is dat vaak voldoende, maar een volmacht via de notaris heeft wel meerwaarde. De notaris is verplicht om te controleren of uw zuster wilsbekwaam is. Bij twijfel zal de notaris een arts inschakelen. Dat betekent dat het zeker is dat uw zuster geestelijk in staat is te overzien wat de gevolgen zijn van hetgeen ze in haar volmacht schrijft. Later, bij ingrijpende beslissingen, zoals de verkoop van haar huis, zal daar dan geen twijfel over kunnen ontstaan. De notaris bewaart de akte in de kluis, uw zuster krijgt een afschrift en zij kan bepalen wie er nog meer een afschrift krijgt. Het geeft dus meer zekerheid dan een onderhandse akte.

Erf ik van mijn moeders halfzus?

De halfzuster van mijn moeder is overleden. Mijn moeder zelf is al eerder overleden. Erf ik van haar halfzus?

Mogelijk. De erfgenamen van uw moeders halfzus zijn haar partner en kinderen. Mocht een kind al zijn overleden, dan nemen de kleinkinderen de plaats van de overleden ouder in. In dat geval erft u niets. Heeft uw moeders halfzus geen partner, kinderen en kleinkinderen, dan erven haar ouders, broers en zussen. Halfbroers en halfzussen erven de helft van wat broers en zussen erven. Aangezien uw moeder overleden is, neemt u samen met uw broers en zussen haar plaats in. Had de overledene nog twee broers of zussen, dan ontvangen ze ieder 40 procent en zou 20 procent voor uw moeder zijn. Dit moet u verdelen met uw broers en zussen. Heeft uw moeders halfzus geen broers en zussen, dan erft u samen met uw broers en zussen alles.


Wordt pensioen gekort op de AOW-toeslag?

Ik ben gepensioneerd en ik ontvang voor mijn jongere vrouw een AOW-toeslag. Mijn vrouw kan een pensioen krijgen van een vroegere werkgever. Wordt dat pensioen gekort op mijn toeslag?

Ja. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen van uw partner en van uw gezamenlijk inkomen. Pensioen en vervroegd pensioen worden volledig afgetrokken van de maximale toeslag. De afkoop van een pensioen wordt niet van de partnertoeslag afgetrokken. Zou uw vrouw nog werken, dan wordt het loon gedeeltelijk afgetrokken.

Moet mijn dochter verhuizen?

Mijn dochter huurt het achterhuis van een grote woning. De eigenaar wil het hele huis verkopen. Moet mijn dochter eruit?

Nee, uw dochter heeft huurbescherming. Dat geldt zowel voor een zelfstandige als een onzelfstandige woning, zoals een studentenkamer. Daardoor kan de verhuurder de huur niet zomaar opzeggen. Bij de verkoop neemt de nieuwe eigenaar het huurcontract over en loopt het contract gewoon door. Als de huidige eigenaar uw dochter eruit wil hebben, zal hij dus tot overeenstemming met haar moeten komen. Heeft uw dochter daar geen zin in, dan hoeft ze niet te verhuizen.

Plustelefoon: 0900-204 07 18

Abonnees van Plus Magazine kunnen bellen met vragen over:

  • AOW
  • Pensioen
  • Erfrecht
  • Belastingen
  • Wonen
  • Ziektekostenverzekeringen
  • Sociale uitkeringen
  • Consumentenbelangen en andere ­onderwerpen over geld en recht.

Hou uw abonneenummer bij de hand (zie adresetiket). Bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 uur. T 0900-204 07 18 (€1 per gesprek)

Dit artikel is eerder verschenen in Plus Magazine oktober 2017. Nog geen abonnee van Plus Magazine? Abonnee worden doet u in een handomdraai!

Bron(nen):