Heeft mijn emigratie ­gevolgen voor AOW?

Ik heb familie in Argentinië en daarom overweeg ik naar dat land te emigreren. Heeft dat gevolgen voor de hoogte van mijn AOW?

Nee. Als u naar Argentinië verhuist, heeft dat geen gevolgen. Dat is niet voor elk land het geval. Het hangt ervan af of Nederland een verdrag heeft gesloten met het betreffende land over de controle op het recht van uitkering. Is er zo’n verdrag, dan zijn er geen gevolgen voor de hoogte van de AOW. Is er geen verdrag, dan ontvangt een ongehuwde AOW’er 50 procent van het nettominimumloon in plaats van 70 procent en een gehuwde AOW’er heeft geen recht op een toeslag voor een jongere partner. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) weet van elk land of er een verdrag is of niet.