Lijfrente: shoppen loont

Vraag het de expert

Financieel expert Gaston Hendriks beantwoordt vragen van Pluslezers over lijfrente.

Uitkering nog langer uitstellen of opstrijken?

Ik ben al een paar jaar met pensioen, maar vanwege de lage rentestand heb ik de uitkering van mijn lijfrentepolis (nieuw regime) al die tijd uitgesteld. Ik vind de uitkering bedroevend laag en mijn vrouw en ik kunnen goed rondkomen van ons pensioen. Wat te doen: nog langer uitstellen of laten ingaan?

Uitstellen mag wette­lijk tot vijf jaar na de AOW-datum, maar ik raad u aan daar niet op te wachten. Als uw lijfrente nog niet is ingegaan en u overlijdt, gaat het volledige kapitaal naar de verzekeraar (tenzij dit anders is afgesproken) en hebben uw nabestaanden het nakijken. Doordat veel mensen tegenwoordig hun lijfrente uitstellen, komt dit geregeld voor. Door de lijfrente nu te laten ingaan, kunt u uw nabestaande(n) verzekeren van extra inkomsten.

Wie betaalt meer: bank of verzekeraar?

Ik heb een lijfrente opgebouwd bij een verzekeringsmaatschappij. Binnenkort komt deze tot uitkering. Waar kan ik het kapitaal het best onderbrengen: bij een bank of een verzekeraar?

Bankspaarproducten berekenen over het algemeen minder kosten en keren bij overlijden de resterende termijnen uit aan de nabestaanden. Levenslange lijfrente is bij banken echter niet mogelijk. Bij verzekeraars kan dat wel, maar als de verzekerde overlijdt, krijgen de nabestaanden niets. Een uitkering voor nabestaande(n) is wel te verzekeren, maar de kosten hiervoor gaan van de uitkeringen af. Ook hogere kosten drukken op het rendement bij verzekeraars. Hierdoor springt de bank er in een cijfer­matige vergelijking gunstig uit.

Oud- of nieuw-regimepolis

Een reden om voor een verzekeraar te kiezen kan ook voortkomen uit het soort lijfrente dat u hebt: een oud- of een nieuw-regimepolis. Een oud-regimepolis geeft bepaalde rechten die je alleen kunt behouden als je het kapitaal bij een verzekeraar onderbrengt. Zo heb je met een oud-regimepolis meer keuzevrijheid (bijvoorbeeld voor hoge uitkeringen met een korte looptijd, voor een latere ingangsdatum, of voor het schenken van de uitkeringen). De uitkeringen van een nieuw-regimepolis mogen niet later ingaan dan vijf jaar na de AOW-leeftijd en mogen niet hoger zijn dan €21.312 (2017). Gebruikt u de rechten die bij een oud-regimepolis horen niet, dan kunt u het kapitaal net zo goed bij een bank onderbrengen. Let ­uiteraard wel op het rendement. Vraag hiervoor bij verschillende aanbieders offertes aan of raadpleeg een adviseur.

Gaston Hendriks
Financieel planner van het jaar 2016
T 06-53 53 36 67
www.kapitaalmeester.nl

Persoonlijk advies

De antwoorden op vragen van Pluslezers zijn beknopt en toe­gespitst op hun situatie. In uw situatie kan het advies anders uitpakken. Raadpleeg voor een persoonlijk advies daarom altijd een financieel expert.

Bron(nen):