Tot wanneer zijn ouders aansprakelijk voor hun kinderen?

Een kind is met 18 jaar wettelijk volwassen. Nu hoorde ik dat ouders tot het 21e jaar financieel verantwoordelijk blijven. Moet ik dus betalen als m'n zoon iets stoms doet?

Een kind wordt met 18 jaar voor de wet volwassen; het kind kan dan alles zonder toestemming van de ouders doen. Denk aan het kopen van een huis, of afsluiten van een lening. 

U haalt in uw vraag twee zaken door elkaar, namelijk de aansprakelijkheid van ouders voor (het gedrag van) hun kinderen en de verplichting tot financiële bijstand voor hun levensonderhoud en studie. Als uw kind een raam bij de buren ingooit, bent u aansprakelijk zolang zoon of dochter nog geen 14 jaar oud is. Dat betekent dat u de kosten moet vergoeden. 

Voor kinderen van 14 of 15  geldt dat ook, tenzij de ouders de schade écht niet konden verhinderen. Ze moeten dan bewijzen dat hen geen blaam treft, wat in praktijk overigens vaak lastig blijkt. Pubers van 16 en 17 zijn zelf aansprakelijk, maar als de ouders nalatig zijn geweest,  kunnen ook zij worden aangesproken. Zodra een kind de leeftijd van 18 jaar bereikt eindigt de aansprakelijkheid van de ouders. 

Iets anders is de financiële verantwoordelijkheid van ouders voor hun kroost. Deze stopt niet bij het 18de jaar. Artikel 395a boek 1 Burgerlijk Wetboek verplicht ook daarna te blijven bijdragen in de kosten van studie en levensonderhoud. Deze voortgezette onderhoudsplicht duurt tot het 21ste jaar en is opgenomen omdat veel kinderen met 18 jaar nog niet zijn uitgeleerd. Een hbo-opleiding of universitaire studie is niet goedkoop, duurt minimaal vier jaar, bovendien is de tijd die besteed kan worden aan bijbaantjes soms beperkt. 

20 Comments

Door Dinant R (niet gecontroleerd) op zo, 16-9-2018 - 12:49

Ik heb een zoon welke met 18 jaar uit huis is gegaan. Deze zoon heeft/wil geen contact met ons. Hij heeft een Vavo opleiding gevolgd en wil bij defensie aan het werk. Stel hij wordt afgekeurd en kan niet bij defensie werken. Hij moet dan opnieuw naar school, ben ik dan degene die dit moet betalen? En kan hij dan zo maar elke opleiding gaan volgen die hij wil, ongeacht de kosten? Hij is notabene degene die het contact verbroken heeft.

Door ikkeweer (niet gecontroleerd) op vr, 22-6-2018 - 21:27

Omdat dit bedoeld is om reacties te geven maar het geen vraagbaak is.
Ons team van experts buigt zich regelmatig over lezersvragen.

Door Christine (niet gecontroleerd) op do, 21-6-2018 - 11:32

Hoe zit het wanneer een kind 20 jaar is, hij werkt en voor zijn werk moet hij een opleiding volgen. Hij is niet één keer naar school gegaan, en heeft zijn baan na 1 jaar opgezegd. Er zijn delen van het geld door ouders voorgeschoten, maar het geld is niet gebruikt om zijn opleiding te betalen. Hij is inmiddels 22 en krijgt een brief dat dit in handen is gegeven van een incassobureau. Wie is nu verantwoordelijk, het kind of de ouder?

Door Gerdie (niet gecontroleerd) op do, 22-2-2018 - 18:04

Je kunt eventueel je kind onder curatele laten stellen. ZEker als er sprake is van beperkingen, de rechtbank moet hier een uitspraak in doen en zal je zoon of dochter wel zelf horen.

Door Lena (niet gecontroleerd) op ma, 11-9-2017 - 12:53

Wij hadden ook dat onze kinderen in het rood stonden maar wij zijn naar de bank toegegaan en daar hebben we gezecht dat we niet op wilde draaien voor de schuld die de kinderen aan het maken waren en wilde dat er een nullijn werd gesteld en dat hebben ze na veel aandringen ook gedaan

Door R.Hansen (niet gecontroleerd) op wo, 8-3-2017 - 18:08

Mijn zoon van 20 jaar is uitwonend en heeft PGB.
Nu ben ik er achter gekomen dat er gefraudeerd wordt met zijn budget door de zorgaanbieder waar hij een ambulant hulpverlener heeft. Is mijn zoon eindverantwoordelijk voor zijn pgb . Hij krijgt namelijk niet de zorg voor de uren die gedeclareerd worden. En zijn volledige woonlasten worden daar van betaald .

Door Nico Hendriks (niet gecontroleerd) op vr, 24-2-2017 - 16:53

Waarom beantwoordt plusonline de drie gestelde vragen niet?

Door Amber (niet gecontroleerd) op za, 4-2-2017 - 14:24

Dit vraag ik mij ook ten zeerste af voor mijn dochter van bijna 18 in een instelling. Ze heeft al wat aardig wat boetes op haar naam (waarvoor ik gek genoeg voor opdraai). De instelling gaat hier totaal niet verantwoordelijk mee om. Als zij straks rood mag staan, kan ik er dan nu nog tot haar 21ste een blok op zetten met name roodstand?

Door Henk (niet gecontroleerd) op di, 27-12-2016 - 23:16

Wilco, misschien mogelijk om uit te zoeken of de indicatie die beschermd wonden mogelijk maakt ook voldoet voor een uitkering.

Door Wilco (niet gecontroleerd) op vr, 30-9-2016 - 20:22

Hoe zit dat dan als mijn zoon in een instelling voor beschermd wonen verblijft?
Zelf niet wil werken, van alles wil hebben, zijn school niet afmaakt waarschijnlijk, zelf
Niet in zijn onderhoud kan voorzien, enz. Zijn ouders dan ook verantwoordelijk financieel? Of kan hij een uitkering krijgen?