Kies voor meer pensioen!

Advertorial
Door onwetendheid over het shoprecht lopen senioren maandelijks soms vele tientallen pensioeneuro’s mis.

U kiest toch ook voor meer pensioen?

Door onwetendheid over het shoprecht lopen senioren maandelijks soms wel tientallen euro’s mis. Werknemers met een pensioenkapitaal kunnen namelijk zelf kiezen welke verzekeraar hun pensioen gaat verzorgen. (27 woorden)
Nederlanders maken nog erg weinig gebruik van hun shoprecht met het eigen pensioenkapitaal. 71% van de doelgroep is niet op de hoogte van hun recht, om van het opgebouwde kapitaal bij een ándere verzekeraar pensioen aan te mogen kopen. Het merendeel van de pensioengerechtigden koopt daarom zijn pensioen nog steeds aan bij de partij waar het pensioen ook is opgebouwd. Terwijl het aankopen bij een andere verzekeraar kan leiden tot een stuk hoger pensioen. Dat constateert pensioenverzekeraar Zwitserleven op basis van een flitspeiling van Factsnapp*.

Check uw type pensioenregeling

Slechts een kleine 30% van de mensen, die een pensioen opbouwen via een beschikbare premieregeling, zijn bekend met het shoprecht. Met dit type regeling bouwt u een kapitaal op waarmee u vlak voor uw pensioendatum uw pensioen koopt. Het shoprecht bestaat niet bij een middel- of eindloonregeling. Daarbij staat het bedrag dat u maandelijks ongeveer ontvangt vast. Check dus uw type regeling op uw UPO of Pensioen 1-2-3. 

Nóg een tip

Wat verstandig is in de aanloop naar uw pensioen is eventuele verschillende pensioenpotjes op tijd samen te brengen, omdat u met het aankopen van uw pensioeninkomen dan maar éénmaal bepaalde (behandel en uitbetaal) kosten hoeft te betalen. Deze zogenaamde eerste en doorlopende kosten worden ineens verrekend met uw pensioen en bedragen soms meer dan €2000. Het oversluiten is een makkelijk proces. Alle verzekeraars werken volgens het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht. Het zijn afspraken tussen verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen die ervoor zorgen dat de overdracht van kapitaal vlekkeloos verloopt.   

Zwitserleven

Zwitserleven biedt je een optimaal pensioeninkomen. We zijn transparant over de kosten die in rekening worden gebracht. En dankzij het duurzame beleggingsbeleid wordt er ook nog eens geïnvesteerd in een mooiere wereld.  
 *Een flitspeiling van Factsnapp, uitgevoerd in november 2019 onder 400 deelnemers in opdracht van Zwitserleven