Het vrouwenhart. Een wereld op zich

Advertorial
Dat hart- en vaatziekte een oude mannenkwaal is, is een fabel. Bij mannen openbaren hartklachten zich vaak op jongere leeftijd terwijl bij vrouwen het risico na de overgang toeneemt. Maar hoe herkent u als vrouw hartklachten en wanneer loopt u risico?

Waarom is het vrouwenhart anders?

In grote lijnen verschilt het vrouwenhart niet veel met het mannenhart. Beide hebben twee hartboezems, twee hartkamers en vier hartkleppen. Dr. Sheba Ahmed: “Bij vrouwen zien we dat bij aderverkalking vaak de kleine bloedvaatjes van de hartspier zijn  aangedaan terwijl het bij mannen vaker gaat om de grote kransslagaderen. Ook slibben de kleinere bloedvaten over een grotere lengte dicht en gebeurt dit minder snel dan bij mannen. Hierdoor is het bij vrouwen vaak moeilijker om vast te stellen dat zij hartklachten hebben.”

Risicofactoren bij vrouwen

Bij mannen openbaren hartklachten zich vaak op jongere leeftijd terwijl bij vrouwen het risico juist na de overgang toeneemt. “Vrouwen worden tot aan de overgang beschermd door vrouwelijke hormonen, het oestrogeen. Na de overgang wordt er minder oestrogeen geproduceerd en neemt het risico op hart- en vaatziekten toe. Dit geldt ook voor vrouwen die vroeg in de overgang komen, we spreken dan over vrouwen jonger dan 40 jaar. Ook wordt een hoge bloeddruk vaak ten onrechte toegeschreven aan stress of de overgang. Als een vrouw een hoge bloeddruk heeft gehad tijdens de zwangerschap is er al 2 tot 5 keer een groter risico om op latere leeftijd hart- en vaatziekten te krijgen.” vertelt Dr. Sheba Ahmed.

Hoe herkent u de signalen?

Klachten die vrouwen kunnen ervaren zijn kortademigheid, oververmoeidheid, ernstige slaapproblemen, duizeligheid of hartkloppingen. Deze klachten kunnen al jarenlang aanwezig zijn, maar worden soms, vooral als het vage klachten zijn, toegeschreven aan klachten die horen bij de overgang of stress. “Hartklachten bij vrouwen lijken erg veel op overgangsklachten, waardoor het voorkomt dat er een verkeerde diagnose wordt gesteld. Soms ontbreekt de pijn op de borst, zoals mannen hartklachten vaak ervaren, volledig bij vrouwen. Klachten kunnen daardoor worden verward met een ander ziektebeeld. Het gevolg is dat vrouwen een hartinfarct kunnen krijgen zonder dat zij dit zelf weten en daarmee ernstige gezondheidsrisico’s lopen. Het is belangrijk dat u contact opneemt met uw  huisarts, ook als u slechts vage klachten ervaart.” vertelt Sheba Ahmed. Hier leest u meer over vrouwspecifieke klachten.

Expertisecentrum vrouwencardiologie

Als uw huisarts uw (vage) klachten niet begrijpt vraag dan om een verwijzing naar een specialist. Als de signalen sneller worden herkent én erkent kan er sneller een diagnose worden gesteld. Het tijdig herkennen, onderzoeken en behandelen van vrouwen vraagt om specialistische kennis en extra aandacht. HartKliniek heeft een expertisecentrum voor vrouwencardiologie. Het kan zijn dat er een gewone, niet hart-gerelateerde, verklaring is voor uw klachten, maar een arts moet hier wel goed naar hebben gekeken. Dr. Sheba Ahmed: “Als vrouwen bij mij op het vrouwenspreekuur komen vraag ik extra lang door naar de klachten die zij ervaren en loop ik alle risicofactoren na. We zoeken en zoeken nog een keer extra, omdat bij vrouwen de diagnose vaak moeilijker vast te stellen is, maar wel uiterst belangrijk. Door het uitvoeren van diverse onderzoeken, zoals een stress-echo, kunnen we zien hoe het hart en de bloedvaten reageren als er extreme druk op het hart wordt uitgevoerd.”

Persoonlijke aandacht staat bij HartKliniek voorop en daarom voeren alle cardiologen zelf de onderzoeken uit of zijn daarbij aanwezig. Tijdens onderzoeken of controles spreekt u altijd met uw eigen cardioloog. Vraag uw huisarts om een verwijzing.