Naam gezochte persoon:
Jo van Wely
Gezocht door:
Bert Ydema
Plaats:
Amsterdam, Waalstraat136, Aalsmeer RMTS (Wellantcollege)
Jaar:
1963

Reunie van de tuinbouwschool te Aalsmeer, schooljaren 1960-1963,
Reunie zal plaats vinden : voorjaar 2015

Nog aanvullende gegevens:
getrouwd met de Graaf, mogelijk rijschoolhouder.
Volledige naam Johanna Cornelia van Wely
Zomer 1964, diploma vakschool voor bloemsierkunst te Utrecht
Laatst bekende woonplaats, Statenlaan 127,
4336 CG Middelburg Zuid.

Reactie toevoegen