Oproep: Eenzamer door corona

Niet meer naar de sportclub, geen vrijwilligerswerk meer, geen oppasdagen op de kleinkinderen. Tijdens de corona-crisis van dit voorjaar, viel er héél veel weg. Contact met familie en vrienden verliep noodgedwongen op afstand of via beeldbellen. Geen omhelzingen, geen zoenen op de wang.

Niet meer aangeraakt worden werd het nieuwe normaal. En ook nu, is het ‘normale’ leven nog lang niet het normaal van vroeger. Hoe is het met u? Bent u door de coronacrisis meer op uzelf teruggeworpen dan vroeger? Bent u er eenzamer door geworden?

U kunt uw reactie sturen naar de redactie van Plus Magazine: redactie@plusmagazine.nl

Uw ervaringen kunnen mogelijk in een artikel over eenzaamheid vermeld worden. Dat gebeurt altijd met uw instemming, en eventueel kan dat ook anoniem, als u daar prijs op stelt.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Lenny Langerveld

Plus Magazine