IkWoonLeefZorg.nl helpt ouderen langer thuis wonen

Sinds kort is er een nieuw online platform met als doel ouderen langer zelfstandig te laten wonen en mantelzorgers te ontlasten: IkWoonLeefZorg.nl

IkWoonLeefZorg.nl is gemaakt door de makers van onder meer PlusOnline.nl in opdracht van Rabobank en Interpolis. De website biedt zowel praktische als financiële informatie en geeft duidelijke antwoorden, tips, concrete oplossingen en links. IkWoonLeefZorg.nl bundelt alle informatie rondom langer zelfstandig wonen, zorg, sociale contacten en financiën. Zo ontstaat er één plaats met directe koppelingen naar relevante loketten zoals de Belastingdienst, gemeenten en thuiszorgorganisaties. Ook is er een directe link naar de online Interpolis Preventiewinkel om eenvoudig en snel ondersteunende middelen te bestellen.

Liane den Haan is directeur-bestuurder van de ANBO: ‘ANBO ondersteunt dit initiatief van de Rabobank en Interpolis van harte. We weten hoe ondoorzichtig het woud van informatie is als het gaat over zelfstandig wonen. Met name de doorverwijzingen naar de loketten waar mensen kunnen aankloppen zijn zeer welkom.’ 

Elze Vonk is directeur wonen bij Rabobank: ‘We willen ouderen en mantelzorgers graag helpen om zelf hun zaken te kunnen blijven regelen zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen, met en zonder zorg. Onze boodschap is: begin op tijd, er is vaak meer mogelijk dan je denkt om te wonen zoals je wilt.’

Chantal Vergouw, divisievoorzitter Interpolis: ‘Op elk moment in het leven van mensen willen we relevant zijn. We proberen het hen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zodat zij zorgeloos kunnen genieten. Een van de thema’s waar Interpolis zich hard voor maakt is oud worden in je eigen woning. Een actueel vraagstuk in onze maatschappij.’ 

Nederland kent 4,1 miljoen 55-plussers. Veel mensen uit deze groep denken nog niet na over hoe zij in de toekomst willen wonen. Daarnaast is er bij veel ouderen en hun mantelzorgers onduidelijkheid over nieuwe wetgeving, langer zelfstandig blijven wonen en zelf zorg inkopen. Met IkWoonLeefZorg.nl stimuleren Rabobank en Interpolis dit bewustzijn. Het platform biedt een breed overzicht aan informatie en oplossingen, zowel financiële als praktische oplossingen voor aanpassingen in huis of tips voor sociale activiteiten die het leven leuker maken. 

IkWoonLeefZorg.nl ontlast ook de 4 miljoen mantelzorgers in Nederland. Veelal mensen die naast hun werk, gezin en eigen leven zorgen voor een naaste. Dan is het fijn dat je terecht kan op één plek als er iets geregeld moet worden. Doordat alle informatie op één platform gebundeld is, wordt veel tijd en moeite bespaard.