Een wereld zonder lepra!

Helpt u mee?

Advertorial
Uit recent onderzoek, uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau DirectResearch in opdracht van de Leprastichting, blijkt dat Nederlanders vrij weinig over lepra weten. Zo denkt 52% van de mensen die denken dat lepra niet te genezen is, dat dit komt doordat het medicijn er niet is. En dit is niet waar. Het medicijn is er al. Sterker nog, er is zelfs al een preventief medicijn dat gegeven kan worden aan de naaste contacten van de leprapatiënt. Zo neemt de kans dat zij het krijgen drastisch af en is verdere besmetting te voorkomen. Een wereld zonder lepra is dus een realistisch en haalbaar doel!

Als je er tijdig bij bent, is lepra te genezen, namelijk met een antibioticakuur. Al na een paar dagen is de patiënt niet meer besmettelijk. De behandeling is vrij eenvoudig, maar het opsporen van een leprapatiënt is vaak lastiger. Uit angst voor besmetting worden leprapatiënten vaak vermeden en zelfs verstoten uit hun omgeving. Ze verstoppen zich of verzwijgen dat ze lepra hebben. Het is daarom een enorme uitdaging om patiënten tijdig op te sporen  en te behandelen. Daarnaast zijn de symptomen pas na 2 tot 5 jaar zichtbaar, worden er vaak onjuiste diagnoses gesteld en wonen patiënten veelal ver afgelegen in moeilijk bereikbare gebieden, wat het opsporen er niet makkelijker op maakt.

Acteur Huub Stapel, ambassadeur van de Leprastichting:

“Onwetendheid en schaamte zijn de grootste barrières bij leprabestrijding. Hierdoor is het moeilijk om de patiënten te vinden en te behandelen. En dat terwijl we, juist bij vroegtijdige ontdekking, handicaps en sociaal isolement kunnen voorkomen. Ik was nog heel jong toen ik over lepra hoorde, via de verhalen over pater Damiaan. Die zal ik nooit vergeten. Daarom zet ik mij graag belangeloos in voor de Leprastichting, met als doel zoveel mogelijk mensen te genezen en kinderen een eerlijke toekomst te geven.”

Jan van Berkel, directeur Leprastichting:

“Lepra is een vergeten ziekte, maar er komen jaarlijks meer dan 200.000 nieuwe patiënten bij. Dit laatste is niet nodig. Lepra is prima te behandelen als je er tijdig bij bent. Daarom is vroegtijdig opsporen zo belangrijk. Onze grootste uitdaging is het opsporen en vinden van leprapatiënten, hun gezin en gemeenschap, zodat de behandeling van de patiënt zelf en preventieve behandeling van hun directe omgeving tijdig kan worden gestart. Hiermee kan de keten van besmetting worden doorbroken. Met onze nieuwe voorlichtingscampagne willen wij mensen laten weten dat zij met een donatie dus direct meehelpen aan een concreet doel: lepra de wereld uit helpen.”

Alleen met behulp van donateurs kan de Leprastichting het goede werk blijven verrichten en strijden voor een lepra-vrije wereld. Helpt u mee?

Ansubai en haar ouders zijn verbannen vanwege lepra. En houden zich verborgen. We moeten ze vinden. Start de zoektocht.

Op de website vindt u, naast meer informatie, een online zoektocht  waarin u zelf op zoek gaat naar een leprakind. Zo ervaart u zelf welke vooroordelen deze kinderen ervaren en hoe lastig het is om ze tijdig op te sporen. Lukt het u om Ansubai te vinden? www.leprastichting.nl

Help mee aan een wereld zonder lepra!