Meer meldingen ouderenmishandeling

Uit een rondgang langs de vier grote steden blijkt dat daar in 2014 aanzienlijk meer meldingen zijn binnen gekomen van ouderenmishandeling, gemiddeld 43 procent meer.

Het Algemeen Dagblad heeft bij de Steunpunten Huiselijk Geweld in de vier grote steden geïnformeerd naar het aantal meldingen van ouderenmishandeling. In alle vier de grote steden nam het aantal meldingen toe. In Den Haag het meest, van 65 meldingen in 2013 naar 144 meldingen in 2014, een toename van 121 procent. In Rotterdam nam het aantal meldingen in 2014 met 22 procent toe, in Utrecht met 25 procent en in Amsterdam met 34 procent.

Dat er meer meldingen zijn komt enerzijds door de campagne Het houdt niet op, niet vanzelf. Anderzijds doordat mensen langer thuis blijven wonen waardoor ze afhankelijker worden van  mantelzorgers. Volgens de Ouderenombudsman is er mindere geld voor dagbesteding en mantelzorgers, waardoor de druk op de thuisomgeving toeneemt, terwijl het zicht op de kwetsbare ouderen verdwijnt.

De meldingen van ouderenmishandeling kunnen gaan over lichamelijke, psychische mishandeling, financiële uitbuiting, verwaarlozing of seksueel misbruik.

Bron(nen):

Reactie toevoegen