De meest gestelde vragen over huizen

Kamer verhuren, WOZ-waarde of vakantiehuis? Hier leest u de meeste gestelde vragen én de antwoorden.

Kamer verhuren

Ik wil een kamer verhuren voor extra inkomsten. Maar word ik dan gekort op mijn uitkering?
De inkomsten uit kamerverhuur worden niet gekort op de AOW en evenmin op een uitkering krachtens de Algemene nabestaandenwet (Anw). Ook op WW en WAO (WIA) wordt niet gekort als u inkomsten uit kamerverhuur hebt. Dit komt doordat deze inkomsten niet zijn gerelateerd aan arbeid. In de wet Werk en Bijstand (die in 2004 is ingegaan) staat dat inkomsten uit kamerverhuur wel worden gekort op de bijstandsuitkering.

Vakantiehuis

Met welke extra kosten moet je rekening houden als je een vakantiehuisje of stacaravan koopt?
Jaarlijks terugkerende kosten zullen belastingen zijn. Denk daarbij aan forensen- of toeristenbelasting, rioolrecht, afvalbelasting en waterschapslasten. Informeer bij de betreffende gemeente wat voor uw situatie van toepassing is.
Voor een tweede woning betaalt u Onroerendezaakbelasting. Tot voor een paar jaar werd een stacaravan in het algemeen als roerend goed beschouwt. Steeds meer ziet de overheid stacaravans echter als onroerend goed. Dit heeft consequenties voor een aantal kosten, zoals het wel of niet betalen van Onroerendezaakbelasting. U kunt het beste informeren bij de gemeente waar de stacaravan staat.
Informatie ook via de ANWB: www.anwb.nl; vul bij zoeken in: 
stacaravan.

WOZ-waarde

Heb ik er enig voordeel bij dat de WOZ-waarde van mijn huis nu jaarlijks wordt vastgesteld?
Gemeenten stellen - vanaf 1 januari 2007 - de WOZ-waarde (Wet Onroerende Zaken) van woningen jaarlijks vast. Voorheen gebeurde dat eens in de vier jaar. De WOZ-waarde bepaalt het eigenwoningforfait en hoeveel u moet betalen aan onroerendezaakbelasting (OZB) en waterschapslasten. Als de waarde van een woning ieder jaar wordt vastgesteld, worden huurders en huiseigenaren niet meer met forse veranderingen geconfronteerd, zoals nu vaak wel gebeurt. De regering verwacht ook dat een jaarlijkse WOZ-waarde bruikbaar wordt voor meer doeleinden, zoals hypotheekverstrekking, huurbeleid en successie- en schenkingsrechten.

Aanleunwoning

Wat zijn de faciliteiten van een aanleunwoning en wanneer heb je er recht op?
Een aanleunwoning en een woning in een woonzorgcomplex bieden een meer beschermde woonvorm dan een zelfstandige woning. Een persoonlijk alarmsysteem hoort bij deze woonvorm in een beschermde omgeving. Meestal wordt een garantie voor 24-uurszorg geboden. Vrijwel altijd wordt een pakket van diensten (huismeester, zorg, maaltijden) aangeboden. Een aanleunwoning staat dichtbij een verzorgingshuis. Bij een woonzorgcomplex kan dat ook het geval zijn, maar het hoeft niet zo te zijn. Het verschilt per gemeente en wooncomplex welke instantie de toewijzing verzorgt. Soms is een medische indicatie nodig, soms niet. Om te weten waar geschikte woningen staan, kunt u het beste bij meerdere instanties informatie inwinnen: bij de gemeente, woningcorporaties, maar ook bij plaatselijke zorginstellingen, zoals verzorgingshuizen.

Vereniging van Eigenaren

Moet je meebetalen aan het aanbrengen van een lift in een appartementencomplex met een Vereniging van Eigenaren?
Nee. Bij wijzigingen van de algemene delen van de vereniging is 100 procent toestemming nodig van de eigenaren. Dat is bij wet geregeld. De algemene delen zijn de delen waarvoor de vereniging verantwoordelijk is, bijvoorbeeld de muren en de riolering. Wanneer de lift een nieuw onderdeel is van de algemene delen van het appartementencomplex, is toestemming voor de aanleg verplicht van álle eigenaren. U kunt als eigenaar tegen stemmen en daarmee het besluit van de liftbouw tegenhouden.

Tweede huis

Wij hebben een tweede huis in Frankrijk gekocht. Nu horen we dat we verplicht zijn rolluiken aan te brengen voor de verzekering. Klopt dat?
In Frankrijk is het gebruikelijk de inboedel, opstal en aansprakelijkheid op één polis te verzekeren. Verzekeringspremies voor vakantiewoningen zijn hoger dan voor gewone huizen, omdat het huis vaak leegstaat en dus aantrekkelijk is voor dieven. In Parijs en omgeving en aan de Côte d’Azur moeten huiseigenaren extra sloten en rolluiken aanbrengen om zich tegen inbraak te kunnen verzekeren. Kijk op www.infofrankrijk.com.

Bron(nen):
  • Plus Pensioengids
Trefwoorden: