'Maak de AOW inkomensafhankelijk'

Volgens econoom Sweder van Wijnbergen moet de AOW inkomensafhankelijk worden. Ook is er in zijn ogen training en scholing nodig voor werknemers boven de 45 jaar.

Van Wijnbergen doet dit voorstel in het AD. Volgens hem zijn de maatregelen nodig om de AOW betaalbaar te houden.

Vangnet

De AOW moet alleen beschikbaar zijn als financieel vangnet voor ouderen die anders te weinig inkomen hebben, vindt hij. De econoom vergelijkt het zelf met de zorgpolis, die ook alleen uitkeert aan mensen die ziek zijn.

Scholing

Van Wijnbergen realiseert zich dat het geen populaire maatregel is, omdat de aanpak van verworvenheden weerstand oproept. Het plan werkt alleen als ook de werkloosheid onder ouderen serieus bestreden wordt, zodat mensen aan de slag komen en vooral blijven. Van Wijnbergen pleit ervoor om alle werknemers van 45 jaar en ouder te scholen om ze zowel fysiek als mentaal sterk te houden.

De kosten voor de trainingen moeten voor rekening komen van de overheid, omdat die uiteindelijk zelf de meeste baat heeft bij een lage werkloosheid. Zo blijft de AOW betaalbaar en worden extra kosten voor de WW en bijstand voorkomen.

De FNV ziet weinig in het plan, zo laat een woordvoerder weten. Ouderenbond ANBO wil eerst uitgebreid overleg.

Bron: AD

Dit zijn de AOW-bedragen voor 2017