Mag ik na mijn pensioen bijverdienen?

Ik wil eerder stoppen met werken, maar dan moet ik m'n pensioenfonds beloven daarna nooit meer een baan te nemen. Mag ik dus nooit meer iets bijverdienen?

Ik wil eerder stoppen met werken en vervolgens mijn pensioen naar voren halen. Ik heb inmiddels een offerte van het pensioenfonds gehad. Daarbij zat een formulier ’verklaring beeindiging dienstverband’. Ik moet daarin aangeven dat ik mijn baan opzeg en ook later geen arbeidsovereenkomst meer zal aangaan. Betekent dat dat ik nooit meer wat zou mogen bijverdienen?

Het is een onjuiste conclusie dat u helemaal niets meer mag bijverdienen. Wel is het normaal gesproken zo dat bij het naar voren halen van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen het lopende dienstverband wordt beëindigd. Maar dat betekent in het algemeen niet dat er helemaal geen bijverdiensten meer mogelijk zijn.

VUT of prepensioen

Dit wordt vaak wel verwacht van mensen die met VUT- of prepensioen gaan. Deze regelingen zijn echt bedoeld om de werknemer zijn (welverdiende) rust te geven en is het niet de bedoeling dat zo iemand dan nog andere werkzaamheden gaat ontplooien of bij de concurrent gaat werken. Met name de VUT was bedoeld om meer (jonge) mensen aan een baan te helpen. En dan schiet het niet op als mensen die met de VUT gaan via een achterdeur weer terug op de arbeidsmarkt komen.

Overigens gaan er geen nieuwe mensen meer in de VUT. Dat mensen die er nooit van zullen profiteren er nog maandelijks voor moeten betalen, komt doordat er nog veel vutters zijn. Pas als ‘de laatste’ 65 jaar is vervallen de premies.

U doet er goed aan om heel precies te vragen om het achterliggende reglement of de juridische grondslag van deze eis in de offerte.

3 Comments

Door Maarten (niet gecontroleerd) op do, 1-12-2016 - 17:50

Bij het niet toepassen van pensioen zoals dat hoort, wordt het pensioen als onzuiver bestempeld. Dit betekent dat over het bedrag progressief belasting wordt geheven en dat er 20% aan revisierente wordt berekend. Dit brengt de totale belastingdruk op 72% (52% progressieve belasting + revisierente).

Door Eef (niet gecontroleerd) op za, 2-7-2016 - 09:27

De belastingdienst zelf (die bepaling komt vanuit de belastingwet) is wat genuanceerder. Het speelt alleen (sinds 1/7/16) als je met prepensioen gaat eerder dan 5 jaar voor je AOW-leeftijd. Dan moet je die intentieverklaring ondertekenenen wat is uitbesteed aan de pensioenfonds.
Op http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-014_v151217.htm staat het volgende hierover:
"Mocht de werknemer na de vervroegde pensionering na verloop van tijd besluiten toch weer betaalde economische activiteiten te gaan verrichten of deze uit te breiden dan heeft dat in het algemeen geen gevolgen voor de zuiverheid van het (pre)pensioen. Dit is alleen anders als de inspecteur op grond van feiten en omstandigheden aannemelijk kan maken dat de intentie tot het (weer) starten of uitbreiden van economische activiteiten al bestond op het moment van de vervroegde pensionering."
Wat dat dan precies betekent als je 'in overtreding' bent, daar kom ik niet achter. Extra belasting op je pensioen?

In uw geval (maar ik ben een leek): als uw eigen zaak losstaat van het prepensioen (bijv. vanuit een andere baan), dan zijn dat 2 gescheiden zaken. Is het prepensioen wel op basis van opgebouwd pensioen vanuit de eigen zaak, dan geldt bovenstaande.

mvg, Eef

Door Jo Noordam (niet gecontroleerd) op vr, 24-6-2016 - 11:47

Ik ga m.i.v. 1 augustus a.s. met pré pensioen. Nu krijg ik van mijn pensioenfonds te horen dat ik dan geen economische activiteiten meer mag verrichten. Ik heb een eigen zaak en wil gewoon hiermee doorgaan. Ook al omdat ik met hurcontracten e.d. zit. Mijn pré pensioen zorgt er voor dat ik in ieder geval zorgenvrij verder kan ondernemen. Mag dit nu wel of mag dit nu niet?

m.vr.gr.
Jo Noordam