PlusOnline.nl maakt gebruik van cookies: functioneel, om instellingen en voorkeuren te onthouden, voor beter en eenvoudiger navigeren en inloggen; analytisch, om bezoeken bij te houden en te bestuderen; voor commerciële doeleinden, om bij te houden hoe vaak bepaalde advertenties zijn getoond en geklikt; voor targeting doeleinden, om advertenties op uw interesses te kunnen aanpassen en zodat andere sites ook gerichte advertenties kunnen tonen. Door hiernaast op akkoord te klikken, of door gebruik te blijven maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Akkoord

Mini-pensioentje kan duizenden euro's opleveren

Een mini-pensioentje: veel mensen hebben er nog een lopen uit die korte baan of dat studentenbijbaantje van vroeger. Steeds meer pensioenfondsen kopen deze soms vergeten pensioentjes af. Dat kan u duizenden euro’s opleveren.

Wie heeft er niet ergens een bijna of helemaal vergeten pensioentje lopen? Omdat hij of zij in de jaren ’70 of ’80 twee jaar bij een baas pensioenpremie heeft betaald. Of welke jongere heeft er tot 2007 niet een tijdelijk baantje vervuld? En zonder het eigenlijk te beseffen daar pensioenpremie afgedragen aan ‘een’ pensioenmaatschappij?

Al deze pensioenfondsen zitten er eigenlijk maar mee. Ze moeten de deelnemers steeds maar een verslag sturen van de gang van zaken, maar waar gaat het helemaal om? Een pensioen van 300 euro op jaarbasis met ingang van 2015? Of zelfs 2030?

40 procent belasting

De nieuwe Pensioenwet 2007 geeft ze de mogelijkheid van alle administratieve rompslomp af te zijn: zij mogen de pensioenuitvoerders een aanbod doen, dat kan oplopen tot tien maal het ooit te ontvangen pensioen. Hoe dichter de pensioenleeftijd nadert, hoe hoger de afkoopsom. Deze is overigens wel bruto, zoals het uiteindelijke pensioen ook bruto is. Van de afkoopsom gaat er gemiddeld dan ook zo’n 40 procent naar de belasting.

Zo eenvoudig als hier beschreven is het ook weer niet. Er zijn tal van voorwaarden en restricties aan het afkopen van het pensioen. Om er een paar te noemen: het opgebouwde pensioen mag niet groter zijn dan 417 euro per jaar, het afkopen is geen recht van de klant, maar ligt eenzijdig bij de maatschappij en trucs om de belasting uit te stellen door het geld bijvoorbeeld op een levenslooprekening te stallen, zijn zeer beperkt.

Acht belangrijke aspecten:

  • 1) De verzekeraar en het pensioenfonds hebben sinds 2007 het recht om op zijn vroegst twee jaar na beëindiging van de deelneming het pensioen af te kopen.
  • 2) De pensioenaanspraak (het ouderdomspensioen) bij beëindiging moet dan minder bedragen dan € 417,94 per jaar (2009).
  • 3) De pensioenuitvoerder moet binnen zes maanden na het beëindigen van die twee jaar de gewezen deelnemer (ex-werknemer) op de hoogte hebben gebracht van de afkoop. Dat is de reden dat er nu zoveel mensen brieven in de bus krijgen met een voorstel tot afkoop.
  • 4) Uitbetaling geschiedt ook binnen die zes maanden.
  • 5) Het recht om af te kopen ligt eenzijdig bij de pensioenuitvoerder. De gewezen deelnemer kan niet zelfstandig eisen dat het pensioen wordt afgekocht, ook niet als het gaat om een pensioentje van 417 euro per jaar of minder.
  • 6) In de pensioenovereenkomst kan het recht op afkoop worden uitgesloten. In dat geval kan de pensioenuitvoerder niet overgaan tot afkoop.
  • 7) Als de termijn verstreken is kan de pensioenuitvoerder overigens alsnog overgaan tot afkoop, maar dan heeft deze uitdrukkelijk toestemming nodig van de gewezen deelnemer.
  • 8) Als bij beëindiging de pensioenaanspraak meer bedraagt dan €417,94 euro maar de aanspraak na twee jaar of nog later alsnog door indexatie onder het grensbedrag komt te liggen kan de pensioenuitvoerder alsnog overgaan tot afkoop als de gewezen deelnemer daarmee instemt. Eerder werden kleine pensioentjes wel afgekocht op de pensioendatum. Dat had een verplichtend karakter. Zolang hoeven de deelnemers niet meer te wachten, als ze zouden willen afkopen.

De Helpdesk Vergeten Pensioenen is op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur telefonisch te bereiken via (070) 311 73 73. Een e-mail sturen kan ook: helpdesk@vb.nl.

Medewerking soms verplicht

Pensioenuitvoerders mogen in sommige gevallen afkoop eenzijdig opleggen. Dat kan bij pensioentjes tot 417 euro op jaarbasis die twee jaar ‘zijn verlopen’. Is het redelijk als mensen afkoop weigeren en de pensioenfondsen soms nog tientallen jaren opzadelen met allerlei administratieve lasten?

Als het in totaal om enkele honderden euro’s gaat is afkoop realistisch. Loopt het afkoopbedrag op tot enkele duizenden euro’s dan ligt dat soms anders. Marjolein Zaal van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen wijst erop dat mensen de bruto afkoopsom niet alsnog aan hun ‘grote’ pensioen kunnen toevoegen. ,,Pensioenfondsen die met onderdekking kampen mogen op dit moment niet aan waardeoverdracht doen. Dat betekent dat betrokkenen niets anders rest dan de afkoop persoonlijk incasseren. Ze moeten er dan wel inkomstenbelasting over betalen.’’

Volgens de Vereniging (waaronder 80 procent van de pensioenen valt) is het niet duidelijk hoeveel kleine pensioenen er zijn. Marjolein Zaal: ,,Er wordt gewerkt aan een pensioenregister waarin alle pensioenen opgenomen worden. Met hun burgerservicenummer kunnen de mensen dan kijken waarop ze recht hebben. Dat is belangrijk want pensioenuitvoerders hoeven mensen niet op een vergeten pensioen te wijzen. Mensen moeten zelf initiatief nemen. Maar dat register is pas in 2011 gereed.

In de pensioenwereld zal het niemand verbazen als er meer dan een miljoen kleine pensioenen zijn.

Reactie toevoegen

2 Comments

Door Vlierbloesem (niet gecontroleerd) op ma, 16-10-2017 - 11:31

In het artikel 60 jaar AOW schrijft u: "De AOW bestaat inmiddels zes decennia. Was er in 1957 nauwelijks van rond te komen, tegenwoordig is de uitkering gelijk aan het minimumloon."

Hoe komt u erbij!!?

BRUTO AOW juli 2017 is voor 1 persoon € 1.161,69
BRUTO minimumloon 23 jaar en ouder € 1.551,60

Betaalt de auteur van dat artikel mij, en al die anderen, even het verschil?

Door Ingrid (niet gecontroleerd) op di, 8-8-2017 - 09:41

Zijn er regels voor bepaling van de pensioen afkoopsom? Of mogen de pensioenfondsen je bij afkoop met elke willekeurige fooi afschepen?