Deze nieuwe partijen maken kans op een zetel

Het is inmiddels bijna een traditie in Nederland: de reeds gevestigde partijen krijgen in aanloop naar de verkiezingen gezelschap van een groep veelbelovende nieuwkomers, die hopen minimaal een zetel te bemachtigen. Maar welke van die partijen zijn kansloos, en welke juist kansrijk? Een overzicht van de nieuwe gegadigden voor de Tweede Kamer-verkiezingen van maart 2021!

Nederland is een land zonder kiesdrempel, dus iedere inwoner die de ambitie heeft om een nieuwe partij op te richten (en de financiën en organisatie rond kan krijgen) kan een serieuze poging wagen een zetel te bemachtigen. 110.000 stemmen is goed voor ongeveer één zetel. Sinds 4 februari is bekend welke partijen ook daadwerkelijk deel mogen nemen aan de verkiezingen, omdat ze de benodigde ondersteuningsverklaringen hebben weten te verkrijgen. Het gaat in 2021 om 37 partijen in totaal, waarvan 24 nog nooit een zetel heeft behaald. We laten deze 24 één voor één de revue passeren.

We raden u aan om de stemwijzers uit te proberen en wellicht ook de verkiezingsprogramma's te lezen. Dit helpt u om straks uw keuze te maken. Bij elke partij hebben we een link geplaatst naar de website en het meest recente verkiezingsprogramma.

De vier meest kansrijke nieuwkomers

Het lukt niet iedere partij, maar sommige nieuwkomers slagen er al in een vroeg stadium in om tenminste één, of zelfs meerdere zetels te veroveren in de peilingen. Hier volgen eerst de 4 partijen die momenteel de beste kaarten hebben om de kiesdrempel te halen.

BIJ1

BIJ1 (vroeger bekend als Artikel 1) is een Nederlandse politieke partij die eind 2016 werd opgericht door o.a. tv-persoonlijkheid Sylvana Simons. Zij is tevens de lijsttrekker. De partij wordt in de media meestal getypeerd als 'radicaal links', ook door BIJ1 zelf, die de jongerenafdeling 'Radicaal' heeft gedoopt. De partij is vertegenwoordigd in de Amsterdamse gemeenteraad. Op dit moment haalt BIJ1 in enkele peilingen al één zetel in de Tweede Kamer.

De partij heeft een sterk anti-kapitalistisch, anti-racistisch en revolutionair karakter en heeft nauwe banden met verschillende activistische organisaties, waaronder de Nederlandse afdeling van Black Lives Matter. BIJ1 ziet het bestrijden van discriminatie en racisme in het algemeen als de belangrijkste missie, hoewel speciale nadruk wordt gelegd op enkele specifieke groepen, zoals niet-witte mensen, vrouwen, transgenders en gehandicapten. De partij heeft als centrale uitgangspunten 'radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid'.

BIJ1 wil de kapitalistische samenleving omvormen naar een 'democratische planeconomie'. Dat houdt in dat er niets zomaar wordt geproduceerd: de productie moet overeenkomen met de behoefte van de mens en uitbuiting van werknemers en de planeet moet worden voorkomen. Meer macht voor de overheid in de vorm van nationalisatie van belangrijke basisindustrieën en het invoeren van een 30-urige werkweek behoren tot de economische plannen. Tenslotte wil BIJ1 dat Nederland uit de NAVO stapt en is de partij voorstander van het geheel ontwapenen van de Nederlandse krijgsmacht.

Meer weten? Lees hier het partijprogramma van BIJ1 >>

JA21

Juiste Antwoord 21, ofwel de 'Conservatieve Liberalen', is een afsplitsing van Forum voor Democratie. Een groep volksvertegenwoordigers uitte kritiek op hoe Forum-partijleider Thierry Baudet omging met signalen van discriminatie binnen de jongerenafdeling van de partij, en men vertrok uiteindelijk om een nieuwe beweging op te zetten. De lijsttrekker is oprichter Joost Eerdmans, een veteraan van de vroegere LPF, die ook jarenlang actief was in de Rotterdamse gemeenteraad. Eerste Kamer-senator Annabel Nanninga vormt samen met hem het gezicht van de partij. JA21 wordt beschouwd als een rechtse partij, die de politieke idealen van de in 2002 vermoorde politicus Pim Fortuyn levend houdt. JA21 wil graag regeren met o.a. de VVD, en deze qua beleid meer naar rechts sturen. Omdat JA21 voornamelijk bestaat uit opgestapte ex-FVD'ers, heeft de partij sinds de scheuring al een aantal zetels ter beschikking gekregen. Veel zittende politici zijn overgestapt op JA21:

  • 32 Provinciale Statenleden
  • 3 Europarlementariërs
  • 7 Eerste Kamerleden

Ook is JA21 nu vertegenwoordigd in de Amsterdamse gemeenteraad. JA21 peilt consistent op 3 zetels voor de Tweede Kamer.

De oprichters nemen nadrukkelijk afstand van antisemitisme en racisme en noemen zichzelf 'fatsoenlijk', om de vroegere associatie met FVD af te schudden. De partij wil graag een geheel nieuwe stad bouwen, meer macht naar de kiezer via bindende referenda, het leger en de politie versterken, minder macht voor de EU en een forse beperking van immigratie. JA21 wil de euthanasiewetgeving niet uitbreiden. Ook wil JA21 de discussie over abortus aanzwengelen - niet abortus zélf ter discussie stellen, maar wel de huidige grens van 24 weken (6 maanden) voor niet-medische abortus, iets dat wereldwijd alleen nog in Nederland mogelijk is. 

Meer weten? Lees hier het partijprogramma van JA21 >>

Volt Europa

Volt Europa, afgekort Volt, is eigenlijk geen puur Nederlandse politieke partij maar een progressieve pan-Europese beweging met afdelingen in verschillende EU-landen, waaronder Nederland. Het is ook een partij met buitengewoon veel jonge mensen op de lijst, en de partij noemt zichzelf graag ''Generatie Europa''. De lijstrekker is Reinier van Lanschot, co-president van Volt Europa.

De partij is pro-Europese Unie tot het punt dat men pleit voor een federaal, verenigd Europa, waarbij individuele natiestaten zouden veranderen in staten, zoals in Amerika. Het Europees Parlement zou dan meer macht krijgen in dit nieuwe Europa. De partij is links-progressief van signatuur en wil een vuist maken tegen het populisme. Tegelijkertijd wil Volt echter wel een nieuw soort 'Europees patriottisme' ontwikkelen bij de bevolking, want 'de wereld wordt vijandiger', zo waarschuwt de campagnewebsite van Volt. Europeanen zouden richting China, Brazilie, Rusland, Amerika en andere wereldmachten met één mond moeten spreken: economisch, diplomatiek, sociaal. De partij is verder een voorstander van flinke investeringen in onderwijs en zorg, profileert zich als anti-racistisch en pro-LGBT (meer aandacht voor homoseksuelen, transgenders enz.).

Volt dringt bovendien aan op een gezamenlijke Europa-brede aanpak van de problemen rond migratie en nauwe samenwerking op het gebied van defensie. Volt is ook één van de weinige partijen aan de links-progressieve zijde van het spectrum die wel brood ziet in nieuwe investeringen in kernenergie.

Volt is genoteerd in de peilingen en lijkt op koers te liggen om mogelijk een eerste Nederlandse zetel in de wacht te slepen.

Meer weten? Lees hier het verkiezingsprogramma van Volt >>

Code Oranje

Code Oranje is een politieke beweging die eind 2018 werd opgericht door onder andere Bert Blase, waarnemend burgemeester van Heerhugowaard. De partij is op dit moment al vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Richard de Mos, wethouder in Den Haag, is als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 in de campagne gestapt, samen met strafrecht-advocaat Peter Plasman. Code Oranje omschrijft zichzelf als een 'daadkrachtige rechtse no-nonsense partij'.

Waar komt de naam vandaan? ''Code Oranje verwijst enerzijds naar het zware weer waarin onze democratie terecht is gekomen. Maar de naam verwijst ook naar het wenkend perspectief. Code staat namelijk ook voor Co-democratie. De democratie van ons allemaal, de democratie van het samenspel, de democratie van onderop.'' zo valt te lezen op de website.

Volgens Code Oranje moet het welzijn van burgers 'terug op de eerste plaats'. De partij wil meer zeggenschap voor de burger door bijvoorbeeld bindende referenda, burgertoppen en een burgerjury voor elk ministerie. Code Oranje wil woningnood aanpakken door binnenstedelijk te bouwen en de huren te bevriezen. De partij is tegen 'dure klimaatakkoorden' maar voor schone, circulaire en betaalbare energiebronnen. Ook moeten de salarissen omhoog in de zorg, het onderwijs en bij de politie en defensie.

Code Oranje staat regelmatig op één zetel in de peilingen, en maakt dus een kans om de kiesdrempel straks te halen.

Code Oranje heeft geen verkiezingsprogramma. Meer weten over de partij? Bezoek hun website >>

De overige hoopvolle nieuwkomers

De vier bovenstaande partijen zijn dus al in de peilingen genoteerd, maar dat wil niet zeggen dat alle andere partijen die nog niet genoemd worden bij voorbaat kansloos zijn. Het is natuurlijk lastiger campagnevoeren met een minder uitgebreid budget, een beperkt aantal vrijwilligers en weinig aandacht op radio, televisie en internet. Maar als je team gemotiveerd is, je boodschap helder en aansprekend, en je échte verandering wilt bewerkstelligen... wie weet? Let op: veel van deze partijen doen niet in alle kieskringen mee, dus u zult zelf moeten controleren of de partij waarop u wilt stemmen ook daadwerkelijk op de lijst staat in uw eigen gemeente.

Splinter

Dit is de nieuwe politieke partij van onafhankelijk Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen. Ze heeft een bijzondere carriere doorlopen: ze begon bij de Partij voor de Dieren, maar stapte daar op na conflicten met de leiding: ze zou zich teveel richten op mensen en onvoldoende op dieren. Daarna sloot ze zich aan bij 50Plus, maar verliet die partij later samen met Henk Krol om de Partij voor de Toekomst op te richten. Nadat Krol en Van Kooten-Arissen met ruzie uit elkaar gingen, richtte ze uiteindelijk haar eigen partij op: Splinter.

Splinter is een seculiere partij die zich in wil zetten voor een betrouwbare overheid, klimaat en privacy en die ‘wars is van verstikkende fractiediscipline’. Volgens Splinter dient er gefocust te worden op de inzet van zonne-energie, groene waterstof, duurzame gebouwen met een zelfvoorzienend energiesysteem en energiebesparing om de klimaatdoelstellingen te halen. Geen bezuinigingen meer op de politie; meer blauw op straat. En natuurlijk blijven ook dieren op de agenda: dierenrechten worden als het aan Van Kooten - Arissen ligt verankerd in de Grondwet.

Meer weten? Lees hier het verkiezingsprogramma van Splinter >>

Piratenpartij

Het recht voor jou om je eigen leven te leiden, zo vrij als mogelijk van de bemoeizucht van anderen en van de staat. Dat is waar de Piratenpartij voor staat. Het is dus een uiterst individualistische partij, die vindt dat overheidsbemoeienis moet worden ingeperkt. Met name op het internet moeten de rechten van burgers goed worden gewaarborgd.

De Piratenpartij draait inmiddels al een flink aantal jaren mee, maar zonder zetels te winnen, tot nu toe althans. De partij ontstond uit protest tegen het inperken van privacy en rechten van internetgebruikers. Alles wat je maar wil downloaden moet volgens de Piratenpartij gewoon kunnen, zonder dat auteursrechtenorganisaties als BREIN iets kunnen inbrengen. Idealiter dient het auteursrecht alleen nog om een investering (binnen redelijke termijn) terug te verdienen. Het gratis verspreiden van informatie voor niet-commercieel gebruik zou niet beperkt moeten worden.

Verder pleit de Piratenpartij al geruime tijd voor een basisinkomen: een standaard bedrag vanuit de overheid, terwijl werken wel lonend blijft.

Meer weten? Lees hier het partijprogramma van de Piratenpartij >>

Libertaire Partij

De LP, de Libertaire Partij, is gestoeld op de libertaire filosofie. Dat betekent dat de LP zich sterk maakt voor een kleine, efficiënte en faciliterende overheid, waarbij de vrijheid van burgers zo groot mogelijk blijft. De LP gelooft dat mensen het beste tot hun recht komen in een open samenleving waarin iedereen de vrijheid heeft om zijn eigen toekomst na te streven. Een samenleving waarin we het beste uit onszelf halen, en we onze ambities kunnen verwezenlijken zonder de ander geweld aan te doen.

De Libertaire Partij wil meer marktwerking in de zorg, die volgens de partij nu wordt gehinderd door 'falend overheidsbeleid'. 'Eerlijke' kansen voor MKB’ers en ZZP’ers, eenvoudige regels en procedures voor ondernemingen, en een lagere belastingdruk voor het MKB. De LP wil verder investeren in kernenergie, wil digitale privacy meer beschermen, en defensie alleen nog inzetten voor het verdedigen van Nederland: geen internationale missies meer. De LP wil gebruik, verkoop en productie van softdrugs en XTC decriminaliseren. Subsidies van de Europese Unie voor intensieve veehouderij moeten stoppen.

Lees hier het programma van de Libertaire Partij >>

Jong

JONG is een partij gericht op jongeren. Speerpunten zijn het klimaat, de huizenprijzen, de studiefinanciering. Het doel is om jongeren een stem te geven: bij het OMT, de pensioenfondsen, en natuurlijk de Tweede Kamer. JONG is naar eigen zeggen niet links of rechts, maar gericht op de toekomst. 

Alle soorten onderwijs moeten weer voor iedereen betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit worden. In 2035 moet 90% van de energie zonder CO2-uitstoot worden opgewekt. Vaste contracten moeten worden gestimuleerd, en discriminatie op de arbeidsmarkt bestreden. Qua veiligheid moet er meer nadruk komen op cybercriminaliteit. 

Tenslotte wil JONG graag dat de stemgerechtigde leeftijd wordt verlaagd naar 16.

Lees hier meer over de standpunten van JONG >>

Boeren Burger Beweging

BBB is een nieuwe partij voor inwoners van het platteland.  De partij zegt dat ''honderden miljoenen worden gestoken in stedelijke ontwikkeling en revitalisering van wijken, moeten mensen op het platteland smeken of alsjeblieft de bibliotheek of het zwembad mag openblijven. Door het verdwijnen van allerlei voorzieningen op het platteland, lopen de dorpen straks leeg.'' 

Vruchtbare gronden blijven volgens het programma beschikbaar voor voedselproductie. BoerBurgerBeweging ondersteunt alle initiatieven die bijdragen aan duurzame land- en tuinbouw. De Noordzee en het IJsselmeer worden niet volgezet met windmolens: windmolens verstoren volgens de partij het ecosysteem. Nederland spant zich tot het uiterste in om de pulsvisserij weer mogelijk te maken voor Nederlandse vissers: dat is nu via de Europese Unie verboden. Er komt geen nieuwe wet- en regelgeving in Nederland en EU op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid als de kosten die de boeren moeten maken niet in de prijs van de producten is opgenomen. Er komt een nieuwe minister voor het Platteland met een departement op minimaal 100 km afstand van Den Haag.

Opvallend: het programma is vertaald van het Nederlands in het Nedersaksisch, Fries, Brabants, Zeeuws, Haags, Gronings en West-Fries.

Lees hier het partijprogramma van BBB >>

NLBeter

Dit is de partij van psycholoog Esther van Fenema. Ze is als vaste columniste verbonden aan Medisch Contact en De Volkskrant.

NLBeter wil het zorgstelsel op de schop nemen: premie wordt na rato van draagkracht direct afgedragen aan de overheid. Premie en belasting worden samengevoegd in ‘een centrale pot’. Vanuit het principe van centrale aanbesteding regelt de overheid een basispakket voor alle burgers. De regeldruk binnen de zorg moet minimaal met 20% verminderd worden. NLBeter wil verder dat huisartsen het hart van de zorg vormen en verantwoordelijkheid, verplichting en bijpassend budget krijgen om preventie en lifestyleadvies vorm te geven binnen hun ‘praktijkgemeenschap’. De GGZ moet worden opgeknipt in kleinere organisaties, en poliklinische kleine teams moeten in de wijk geworteld zijn. De artsenopleidingen moeten zich meer vormen naar wat de maatschappij nodig heeft.

Lees hier het partijprogramma van NLBeter >>

Lijst Henk Krol

Henk Krol heeft een roerige tijd achter de rug: hij stapte over van 50Plus naar de Partij voor de Toekomst, samen met Femke Merel van Kooten - Arissen en Henk Otten, maar vaart inmiddels weer solo. Zijn partij heet nu simpelweg Lijst Henk Krol. 

Lijst Henk Krol staat voor een leefbaar Nederland waarin ruimte is voor andersdenkenden en nieuwe inzichten, maar waar geen plek is voor het ondermijnen van de normen en waarden waarmee we een welvarend en gelukkig land zijn geworden. Henk Krol identificeert zichzelf als ''Vooruitstrevend Conservatief''.

De economie mag van Henk Krol weer op de eerste plek komen te staan. Er moet meer transparantie komen bij de overheid. Er moet meer macht naar artsen en minder naar zorgverzekeraars. Krol stelt het milieu boven het klimaat: geen biomassacentrales, respect voor mens en dier, vergroening van steden. En natuurlijk blijven de pensioenen het stokpaardje van Krol: de pensioensleeftijd terug naar 65, het huidige pensioenakkoord van tafel. Mensen die in het verleden meer premie hebben ingelegd, moeten meer profiteren. Er komt ondersteuning voor een pensioenfonds voor ondernemers en ZZP’ers.

Dit is het programma van de Lijst Henk Krol >>

Oprecht

Oprecht zegt: ''Het is de hoogste tijd dat de politiek en de overheid een halt wordt toegeroepen.''

De vijf 'spitspunten' van de partij zijn immigratie, de EU, veiligheid, corona, en de toekomst. Immigratie moet ingeperkt, op Europees niveau moeten kleinere landen een vuist kunnen maken tegen de macht van Duitsland en Frankrijk. Straffen moeten strenger, 'nieuwe' Nederlanders moeten zich beter aanpassen, en voor corona moeten we toe naar een snelle exit-strategie: Oprecht klaagt dat de huidige maatregelen buitenproportioneel zijn en onze grondrechten inperken. De avondklok moet zo snel mogelijk weg, de lockdown versoepeld. Er moet wel veel meer geld naar de zorg. Oprecht wil graag een vlaktaks: afhankelijk van de hoogte van je salaris betaal je een vast percentage belasting. Ook wil Oprecht dat er wordt geinvesteerd in kernenergie in plaats van in windmolens en zonnepanelen.

Dit is het programma van Oprecht >>

Jezus Leeft

Jezus Leeft is een Nederlandse politieke partij die in november 2013 werd opgericht door evangelist Joop van Ooijen uit Giessenburg. Hij kwam in de schijnwerpers te staan omdat hij op zijn dak in grote letters ''Jezus Redt'' had geschreven, tot ongenoegen van omwonenden.

Jezus Leeft wil dat Nederland wordt ingericht op basis van de Bijbel. Een verbod op abortus en euthanasie. Forse maatregelen tegen roken, alcohol en drugs. Jezus leeft wil dat de schepping word beschermd: meer zonnepanelen en elektrische auto's. Jezus Leeft wil dat Nederland de EU verlaat, partij kiest voor Israel met Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad. Ook moet de politie 'meer toezicht' krijgen op de samenleving.

Dit is het programma van Jezus Leeft >>

NIDA

NIDA is een in 2013 opgerichte islamitische politieke partij. 'NIDA' is een begrip uit de Koran en betekent 'oproep' en 'stem'. De partij is momenteel vertegenwoordigd in de gemeenteraden van Den Haag, Rotterdam en Almere. De partij verwierf landelijke bekendheid door verzet tegen het boerkaverbod: NIDA begon een fonds, waaruit men de boetes voor boerkadraagsters wilde vergoeden. Ook organiseert NIDA zo nu en dan demonstraties, o.a. voor een onafhankelijk Palestina.

NIDA wil meer aandacht voor het bestrijden van extreem-rechts en islamofobie. De partij wil een staatssecretaris voor 'Eerlijke kansen'. Abortus wordt alleen toegestaan als een kind nog niet levensvatbaar is. Er moet een totaalverbod komen op reclame voor gokken en drugsgebruik (NIDA schaart alcohol ook onder drugs) en de prijs van alcohol moet omhoog via de accijnzen. Ook moet alcohol uit de supermarkt verdwijnen. Het beledigen van de profeet Mohammed moet verboden worden.

Meer weten? Lees hier het partijprogramma van NIDA >>

Trots op Nederland

Trots op Nederland (TON) kent u misschien nog wel: ooit opgericht door Rita Verdonk, nadat ze nipt de verkiezingen om het lijsttrekkerschap van de VVD verloor van Mark Rutte. 

TON wil de bestuurslaag van de provincies helemaal afschaffen. De Tweede Kamer kan terug naar 75 zetels. Om te zorgen dat de slagvaardigheid van de ministers (en ook de wethouders) toeneemt, wordt de top van het ambtelijk apparaat automatisch ontslagen als de zittende minister verdwijnt. TON stelt op de site verder dat de straffen op criminaliteit omhoog moeten, er moeten minumumstraffen komen en er moeten meer misdaden worden opgelost. 

Het partijprogramma van TON vindt u hier >>

Partij van de Eenheid

De Partij van de Eenheid is de partij van ex-PVV'er Arnoud van Doorn, die zich heeft bekeerd tot de islam. De standpunten van de Partij van de Eenheid zijn ook volledig gebaseerd op de islam. Ze stelt op te komen voor minderheden en het welzijn van dieren. De partij stelt tegen discriminatie van homoseksuelen te zijn, maar de 'homoseksuele daad' te verwerpen. Het beledigen van de profeet Mohammed moet worden verboden. Er moet een stevig veiligheidsbeleid komen, echter zonder etnisch profileren.

Er moet meer ruimte komen voor ondernemers, en bankieren moet 'halal' worden - dus zonder rente. De Partij van de Eenheid wil meer islamitische scholen zien, die ruim boven de maat presteren en op een transparante en professionele wijze excellent onderwijs aanbieden. Ook wil de partij een vuist maken tegen Israel.

Lees hier het programma van de Partij van de Eenheid >>

De Groenen

Een partij die het milieu en klimaat erg belangrijk vindt, en dit loopt als een rode draad door het hele verkiezingsprogramma. Nederland moet schoner, duurzamer, en klimaatneutraal. Overigens is kernenergie hierbij voor de Groenen geen taboe. Landbouw moet vanaf nu wel gebeuren vanuit ecologisch vertrekpunt.

Verder noemen de Groenen nog enkele opvallende punten in het programma: het klonen van mensen moet verboden blijven, gentech (genetisch gemodificeerde organismen) moeten buiten de EU blijven, en medicinale toepassingen dienen gezocht te worden in de manipulatie van schimmels en gisten. Ook willen de Groenen statiegeld op veel meer soorten verpakkingen: batterijen, glas, blik en alle plastic frisdrankverpakkingen. Ook zijn de Groenen voor een basisinkomen. De Groenen zijn wel uitgesproken pro-EU, en willen de Balkanlanden graag verwelkomen in de EU. Turkije is echter niet welkom.

Dit is het partijprogramma van De Groenen >>

Partij voor de Republiek

De Partij voor de Republiek heeft als hoofddoel het omvormen van de Nederlandse constitutionele monarchie naar een republiek, gemodelleerd op de Bataafse Republiek. Daar houdt het echter niet mee op: op termijn willen deze Republikeinen een continent-brede Europese republiek stichten die het welzijn van de burgers centraal stelt. Veel teksten op de website zijn zeer kritisch over de monarchie, en koning Willem-Alexander in het bijzonder. Er wordt gewezen naar de Bondsrepubliek Duitsland, die als voorbeeld zou kunnen dienen voor Nederland. De Partij voor de Republiek staat naar eigen zeggen voor spreiding van macht, kennis en kapitaal, een open samenleving en actief burgerschap.

De partij heeft geen volwaardig verkiezingsprogramma, maar een actieplan met 10 punten >>

Vrij en Sociaal Nederland

Vrij en Sociaal Nederland wil onmiddellijke opheffing van alle coronamaatregelen. Ook wil de partij de politiek in Nederland hervormen, o.a. door invoering van de gekozen burgemeester. Informatie van de overheid is transparant, waarheidsgetrouw en toegankelijk. AOW vanaf 65 jaar, te combineren met belastingvrij bijverdienen. Er moet een Ministerie van Techniek komen, en de ICT moet een belangrijkere rol krijgen bij de verschillende overheden. De partij wil ook een basisinkomen invoeren: dat kan worden uitgekeerd in waardepunten, die Nederlandse voedselproducenten kunnen omwisselen in euro’s of andere valuta.

Lees hier de themawijzer van Vrij en Sociaal Nederland >>

Wij Zijn Nederland

De partij 'Wij Zijn Nederland' heeft een brede doelgroep gekozen. Op de site staat het volgende:

''Dus aan alle patriotten, vrijheidminnende- en tegen verplichte vaccinaties zijnde activisten, mensen voor behoud van onze tradities en cultuur, de 100.000de Trump Fans , de Wappies, de complotdenkers, de anti- overheid activisten, de Anti- Globalisten, de nationalisten, de Viruswaanzinactivisten, de ondernemers en mkb’s, de voetbalsupporters, de woonwagenbewoners, de vaklui en ambachtslieden, de boeren en buitenlui en iedere nuchtere, Hollandse en zelfdenkende Nederlander...''

De site lijkt niet echt een verkiezingsprogramma te bevatten, maar waarschuwt de lezer voor allerlei loerende gevaren: het communisme, George Soros, pedofielen, massaimmigratie, 'viruswaanzin', globalisme, 'linkse indoctrinatie', de lockdown, de 'groeiende macht van de elite'. Het is een verzamelbak voor vrij radicale, onorthodoxe ideeën.

Het verkiezingsprogramma van ''Wij Zijn Nederland'' >>

Tip: zet uw geluid uit, want de site heeft enkele video's online staan die automatisch afspelen als u de pagina betreedt.

Ubuntu Connected Front

Ubuntu Connected Front is een partij met een duidelijk en simpel doel: geldelijke herstelbetalingen voor de nazaten van slaven uit de Gouden Eeuw. Verder neemt de partij naar eigen zeggen stelling tegen racisme en discriminatie. Een typische zin uit het programma: ''De raciale economische ongelijkheid is mede het gevolg van de eeuwenlange geschiedenis die de witte mannelijke elite heeft bevoorrecht met financiële voordelen om zo rijkdom voor zichzelf te kunnen verwerven inclusief de daarmee gepaard gaande intergenerationele voordelen voor hun kinderen.''

Het partijprogramma van UCF vindt u hier >>

De Feestpartij

Een maatschappij waarin iedereen zichzelf kan zijn. De Feestpartij wil een socialer Nederland waarin alle mensen betrokken zijn in de samenleving, zonder uitsluitingen. Enkele speerpunten: gratis maandverband en anticonceptie voor iedereen. €10.000 voor iedere Nederlander, belastingvrij. De overheid moet in het herstel de koopkracht stimuleren door de BTW te verlagen. Tevens moeten die sectoren, zoals de horeca & entertainment branche, die zoveel verlies hebben geleden door de coronamaatregelen, weer op de been geholpen worden met 1 jaar belastingvrij ondernemen. Iedereen moet eens per jaar gratis op vakantie kunnen, de trein en de bus moet gratis worden, gratis studeren moet ook worden ingevoerd. Ook moet er een 'verkiezingsloterij' komen, waarbij ieder stembiljet telt als een lot waarmee je een prijs kunt winnen.

Het feestelijke programma van de Feestpartij vindt u hier >>

Modern Nederland

De partij Modern Nederland heeft geen standpunten. De visie is gecentreerd rondom twee kernpunten; directe digitale democratie en politiek op maat. Het is een partij waarbij de leden de standpunten bepalen, door via een app te stemmen. Via de smartphone, tablet, laptop en PC bepaal je of een landelijk onderwerp wordt doorgevoerd of niet. Modern Nederland streeft naar een Tweede Kamer die moet bestaan uit samenwerkende vertegenwoordigers die landelijk als eenheid (zonder partijnaam en logo) opereren in het belang van- en voor het Nederlandse volk.

Ook deze partij heeft geen partijprogramma beschikbaar.