Dit betekent Prinsjesdag 2018 voor de zorg

Er gaat volgend jaar meer geld naar verpleeghuiszorg, maar de zorgpremie gaat omhoog.

Meer geld naar verpleeghuiszorg

Aan verpleeghuiszorg wordt in 2019 1,2 miljard euro meer uitgegeven dan in 2017.

Meer maatschappelijke dienstplicht

Er komen meer proeven met maatschappelijke diensttijd voor jongeren. Daar trekt de overheid 63 miljoen euro extra voor uit en een deel van dat geld zal waarschijnlijk terecht komen in de zorg.

Zorgpremie: omhoog

Volgens gelekte plannen gaat het kabinet voor 2019 uit van een jaarlijkse basispremie van 1432 euro. Dat is 124 euro meer dan we dit jaar betalen: een stijging van 10,33 euro per maand. Deze aanname van de overheid is een richtlijn voor de zorgverzekeraars die in het najaar zelf hun tarieven bepalen; het kan dus nog anders uitpakken.

Zorgtoeslag: stijgt

Voor eenpersoonshuishoudens stijgt de zorgtoeslag waarschijnlijk met maximaal 92 euro en voor meerpersoonshuishoudens wordt dat 277 euro.

Zorgkosten: minder aftrekbaar

Het huidige kabinet werkt aan een vereenvoudiging van de inkomstenbelasting. Dat betekent dat we volgend jaar van 3 naar 2 belastingschijven gaan. En aftrekposten worden afgebouwd waardoor met name de hoge inkomens ieder jaar minder mogen aftrekken. Net langer het maximale tarief van 52 procent (dit jaar), maar steeds 3 procent minder. In 2019 dus maximaal 49 procent totdat er in 2023 niet meer dan 37 procent.
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/aangifte-over-2017-vergeet-de-af...

Eigen risico: blijft gelijk

Het eigen risico voor de zorgverzekering blijft gelijk: 385 euro per jaar.

Aanpak stapeling zorgkosten

Wie zorg nodig heeft, krijgt vaak te maken met verschillende instanties en meerdere kostenposten, onder meer in de vorm van eigen bijdragen.
Deze 'stapeling' wordt aangepakt. Wie in 2019 gebruik maakt van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, krijgt een vast abonnementstarief van 19 euro per maand. De maximale eigen bijdrage voor medicijnen wordt 250 euro per jaar.

Vermogensbijtelling: omlaag

De vermogensbijtelling voor wie in en instelling verblijft wordt ook verlaagd van 8 naar 4 procent.