PlusOnline.nl maakt gebruik van cookies: functioneel, om instellingen en voorkeuren te onthouden, voor beter en eenvoudiger navigeren en inloggen; analytisch, om bezoeken bij te houden en te bestuderen; voor commerciële doeleinden, om bij te houden hoe vaak bepaalde advertenties zijn getoond en geklikt; voor targeting doeleinden, om advertenties op uw interesses te kunnen aanpassen en zodat andere sites ook gerichte advertenties kunnen tonen. Door hiernaast op akkoord te klikken, of door gebruik te blijven maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Akkoord

Kloof tussen gewenste en daadwerkelijke pensioenleeftijd groter

Uit een onderzoek van het SCP blijkt dat we ondanks de steeds hogere AOW-leeftijd toch het liefst met 61 jaar stoppen met werken.

De kloof tussen de leeftijd waarop we willen stoppen met werken en de datum waarop we dat van de overheid mogen, wordt steeds groter. Dat komt omdat de leeftijd waarop werknemers eigenlijk met pensioen willen al jaren gelijk blijft op ongeveer 61 jaar. Maar de daadwerkelijke pensioengerechtigde leeftijd waarop we de eerste AOW-leeftijd ontvangen stijgt juist. Een en ander blijkt uit een publicatie die het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) vandaag publiceert.

In stapjes omhoog

De AOW-leeftijd gaat in stapjes omhoog van 65 jaar naar 67 jaar in 2021. Dit moet helpen de AOW en het pensioenstelsel betaalbaar te houden. Als later de levensverwachting mogelijk verder oploopt, dan kan de AOW-leeftijd nog verder worden verhoogd. Het SCP vraagt zich bij haar conclusies af, hoe groot het maatschappelijk draagvlak is voor een verdere verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd waarop de eerste AOW wordt ontvangen.

Gewenste pensioenleeftijd

Van de onderzochte groep werknemers voelt slechts 11 procent de plicht om in goede gezondheid door te werken tot aan de eerste AOW. Ondanks de gewenste pensioenleeftijd van 61 jaar, verwachten de meeste mensen dat zij langer door moeten werken. Een groot deel noemt een leeftijd boven de 66 jaar als verwachte pensioenleeftijd. De kloof tussen wat werknemers willen en wat de realiteit is, neemt daarmee toe.

Bron(nen):

Reactie toevoegen

2 Comments

Door Piet (niet gecontroleerd) op ma, 17-10-2016 - 09:50

Commentaar van Martin is een beetje te kort dor de bocht.
VVD kijkt alleen naar euro's, niet naar mensen, dus besteed het liever aan wegens dan aan oudjes.
De linkse partijen willen echter vooral geld uitgeven wat er niet is.
De rekening zal vroeg of laat dan ook gepresenteerd worden.
Kortom zolang de politiek zelf de beschikking heeft over de financiën gaat het geheid mis.
Dat geldt ook voor de lagere overheden t/m de Europese, het aantal failliete gemeentes spreekt boekdelen, evenals het aantal landen wat eigenlijk zo goed als failliet is.
Er zou dan ook geen ministerie van financiën moeten zijn, maar een politiek onafhankelijk bureau van financiën.
De politieke kleur die de verkiezingen wind mag dan zijn politieke doelen proberen te verwezenlijken binnen het budget van het bureau.
Komt dat bureau er niet dan zullen de schulden onhoudbaar oplopen en de economie instorten.
In 2010 liepen we al op het randje.

Door Martin (niet gecontroleerd) op do, 13-10-2016 - 18:04

"Het SCP vraagt zich bij haar conclusies af, hoe groot het maatschappelijk draagvlak is".

Wat het maatschappelijk draagvlak is, betekent: vindt de bevolking dat wel een goed idee. Maar de mening van de bevolking is van nul en generlei waarde voor de jongens en meisjes in Den Haag. Die zitten daar alleen maar om hun eigen financiële positie veilig te stellen. Daarbij worden ze fantastisch geholpen door de achterlijke idioten die na 35 jaar liberaal beleid nog steeds op de partijen stemmen die dit land helemaal naar de gallemiesen helpen.

Om te beginnen het volgende: op dit moment zitten VVD en PvdA in de regering. maar die zijn NIET de baas. De tweede en vervolgens eerste kamer, die zijn de baas. Als die een wet afkeuren, gaat hij niet door. Maar de tweede kamer bestaat voor 83 % uit liberale partijen, dus: geen enkel probleem. De eerste kamer bestaat nog altijd voor 77 % uit liberale partijen, dus ook geen enkel probleem.

Die overgrote meerderheid aan liberale partijen vindt dat de overheid alleen voor politie, justitie en leger moet zorgen. De rest laat men over aan het bedrijfsleven. We hebben allemaal gezien wat dat voor problemen oplevert. Een (opzettelijk veroorzaakte) crisis, de gezondheidszorg wordt kapot gemaakt, de huurwoningmarkt wordt kapot gemaakt, het onderwijs wordt kapot gemaakt, de energie en het openbaar vervoer zijn verkocht aan een commercieel bedrijf. Steeds meer uitkeringen met een inkomensafhankelijke premie worden afgeschaft, zodat iedereen maar zelf moet zien hoe hij het gedraaid krijgt.

En wat doet de Nederlandse bevolking? Zaniken, zeuren, zeiken en klagen en voornamelijk WEER OP LIBERALE PARTIJEN STEMMEN.