Het is tijd om slimmer te sparen

Advertorial
Is dan niets meer heilig? Decennialang konden we ons geld aan de bank toevertrouwen. Als beloning ontvingen we hiervoor rente. Nul- en negatieve rentes dwingen spaarders echter om hun passieve houding te herzien.

Spaarders moeten in actie komen

Alleen vermogende Nederlanders krijgen voorlopig te maken met negatieve rente. Toch zijn de recente aankondigingen een wake-up-call. Als de bank geen zin heeft in spaargeld, en spaarders geen zin in een nul- of negatieve rente, waarom verandert er dan niets? Het antwoord is simpel. Niet alleen onze spaargewoontes zijn hetzelfde gebleven, ook de markt heeft zich tergend langzaam ontwikkeld. Terwijl iedere procent extra rente al miljarden per jaar extra oplevert.

Hoe voorkomen spaarders verliezen?

Nederlanders beginnen mondjesmaat het beleggen te ontdekken. Maar de inherente marktfluctuaties maken beleggen ongeschikt voor financiële reserves en spaardoelen zoals een studiepotje voor een (klein) kind. Daarnaast is beleggen simpelweg niet voor iedereen weggelegd. Het accepteren van verliezen die in de tienduizenden euro’s kunnen lopen, zonder in zweet uit te breken, past niet goed bij de conservatieve Nederlandse mentaliteit.

Tegenover elke euro die particulieren in 2020 in een beleggingsproduct stopten, werden meer dan tien euro’s op de bank gezet. Het aflossen van een hypotheek zorgt weliswaar voor waardevermeerdering, maar die komt pas vrij bij het verkopen van een huis. Het kan tientallen jaren duren voordat de overwaarde zich uitbetaalt. Zelfs als (vermogende) spaarders negatieve rentes vermijden door geld over verschillende rekeningen te spreiden, verliezen ze geld door inflatie. De negatieve rente heeft grotendeels een psychologisch effect, maar geldverlies op spaarrekeningen is al geruime tijd realiteit.

(Een deel van) de oplossing - sparen in de Europese Unie

Anders dan gebruikelijk op de financiële markt, waar internationale handel van alledag is, konden Nederlanders dusver vrijwel uitsluitend in Nederland sparen. Beleggingsfondsen spreiden investeringen over verschillende landen voor een divers portfolio. Nederlandse banken zoals ING en ABN AMRO haalden spaarders uit verschillende landen binnen, om te profiteren van verschillen in nationale rentestanden.

Als beleggingsfondsen en banken het kunnen, waarom spaarders dan niet?

Dit is de gedachte achter het spaarplatform Raisin. Door gebruik te maken van digitalisering en ontwikkelingen in grensoverschrijdend sparen in de EU, opent en beheert de spaarder via één gratis account eenvoudig spaarrekeningen met hogere rentes bij ruim 20 banken in o.a. België, Zweden, Frankrijk en Letland. Het aanbod van Raisin wordt bovendien continu uitgebreid. Op het moment biedt Raisin een variabele rente van 0,25% per jaar op een dagelijks opvraagbare spaarrekening bij Renault Bank. Daarnaast biedt Raisin ook deposito’s aan, waarbij u uw spaargeld voor langere tijd vastzet. Daarbij is een hoge, vaste rente van 1,50% per jaar haalbaar. Bij opening van de eerste deposito- of spaarrekening krijgen klanten bovendien tot € 100 cadeau.

Gelijkwaardige depositogarantie in de Europese Unie

Doordat het aanbod bij Raisin is beperkt tot de EU, worden alle spaarrekeningen beschermd tot een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder per bank (of een gelijkwaardig bedrag in de lokale valuta) door de nationale, wettelijke depositogarantiestelsels. Bovendien staan alle banken, net zoals in Nederland, onder toezicht van de eigen nationale bank en, waar van toepassing, de ECB. Zo is sparen bij een bank uit een EU-land even veilig als sparen bij een Nederlandse bank.