Beloning adviseur aftrekbaar voor consument bij lijfrente advies

Op 13 juni heeft het Ministerie van Financiën het nieuwe lijfrentebesluit gepubliceerd, waarin wordt  bevestigd dat de beloning die een consument betaalt aan een adviseur voor het adviseren en afsluiten van een lijfrenteproduct aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Waar vroeger de adviseur door de bank of verzekeraar betaald werd door middel van provisie, zien we tegenwoordig dat er gewerkt met een adviesfee. Daarbij wordt de provisie uit het lijfrenteproduct gehaald, waardoor de klant een hogere rente krijgt. Daar staat tegenover dat de adviseur een rekening naar de klant stuurt voor de geleverde diensten.

Ondanks dat werken onder adviesfee veel transparanter is, zat hier een nadeel aan, de adviesfee was namelijk niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.  De klant ontving een nota en moest deze uit privé middelen voldoen. Een belangrijk verschil met de constructie op provisie basis. Dit werd nog steeds als een ‘gratis’advies door consumenten ervaren. Dat er in werkelijkheid hoge kosten gerekend  worden door de provisie werd een beetje vergeten door de consument.

Door het besluit van 13 juni heeft het Ministerie van Financiën dat verschil rechtgetrokken.  De vergoeding die u betaalt aan een adviseur, voor het advies en het afsluiten van een lijfrente bankspaarrekening is hiermee fiscaal aftrekbaar geworden.

Aftrekbaarheid adviesfee en de jaarruimte
Om de premie / inleg voor een lijfrenterekening af te mogen trekken van de inkomstenbelasting, moet u wel jaarruimte hebben. Via de jaarruimte formule bereken je hoe groot het pensioengat is en hoeveel je in een bepaald jaar mag storten op een lijfrenterekening.

De gestorte inleg op de lijfrente rekening mag worden afgetrokken van de inkomstenbelasting met als maximum de hoogte van de jaarruimte. Wilt u ook de adviesfee van de financieel adviseur aftrekken? Dan mag de inleg op de lijfrenterekening en de adviesfee samen niet hoger zijn dan de jaarruimte.

Voorbeeld:
Meneer Jansen heeft een pensioentekort. Een financieel adviseur berekent dat zijn jaarruimte € 3.000,- bedraagt. Meneer Jansen besluit een lijfrenterekening te openen en daar eens per jaar € 3.000 op te storten. Zo maakt hij maximaal gebruik van zijn jaarruimte. De financieel adviseur rekent voor zijn dienstverlening € 500,-. Om de rekening ook aftrekbaar te stellen besluit de heer Jansen in jaar 1 € 2.500,- te storten op de lijfrenterekening zodat hij de adviesfee ook aftrekbaar kan stellen.

Lijfrente oversluitservice
Het Ministerie van Financiën  stelt in haar besluit dat de adviesfee mag worden afgetrokken als er daadwerkelijk een lijfrenteproduct is afgesloten, of is verlengd. Dit betekent dat ook de € 149,- per polis die wordt gerekend voor de Lijfrente Oversluitservice kan worden afgetrokken van de inkomstenbelasting, mits er sprake is van voldoende jaarruimte.

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl

Reactie toevoegen