De Plus-politicus van het jaar: Norbert Klein

Méér dan welk Tweede Kamerlid ook houdt Norbert Klein van de 50Plus-partij zich bezig met de thema’s die Pluslezers na aan het hart liggen. Dit blijkt uit onderzoek van Plus Magazine.

Wat waren volgens u de belangrijkste politieke kwesties van 2013? Waar had het in de politiek in ieder geval over moeten gaan, als u het voor het zeggen had gehad? Ruim 1100 Pluslezers gaven in een online-onderzoek hierover hun mening. Dat resulteerde in een top 10 van ouderenthema’s. Met deze top tien op zak keken we vervolgens naar de debatten in de Tweede Kamer zoals die zijn vastgelegd in de zogenaamde Handelingen. Van elk debat dat in de periode november 2012 tot en met augustus 2013 werd gevoerd, is bekend waarover werd gesproken en door wie.

Per kamerlid hebben we geteld hoe vaak ­iemand over de top tien ouderenthema’s het woord heeft gevoerd. Koploper in de Tweede Kamer bleek te zijn: Norbert Klein, die ten tijde van het onderzoek nog de tweede man was van de 50Plus-partij in de Tweede Kamer. Inmiddels is hij na het opstappen van Henk Krol de fractievoorzitter.

Bloemen voor Norbert Klein van Plus-redactrice Lenny Langerveld:


Nr. 1: Norbert Klein (57), 50Plus-partij

Een paar maanden geleden was u een vrij onbekend kamerlid en was Henk Krol het gezicht naar buiten van de 50Plus-partij.

“Ja, het is heel raar. Bizar. We hebben nu met een heel andere realiteit te maken. Ik heb er een moei­lijke, nieuwe taak bij gekregen, namelijk het gezicht van de partij zijn en dus ook de gevoelens van mensen vertegenwoordigen.”

Wat bedoelt u daarmee?
“Mensen hebben een gevoel bij de 50Plus-partij. Ik merkte het ook op de 50PlusBeurs. Veel mensen zijn lid geworden omdat ze vertrouwen hadden in Henk Krol. Henk Krol was een idool en op het moment dat een idool van zijn voetstuk valt, ben je teleurgesteld en misschien zelfs wel boos op jezelf. Veel kiezers zullen zich afvragen hoe ze zo blind hebben kunnen zijn. Dat is het effect.”

En nu bent u de eerste man. Ziet u ertegen op?

“Enerzijds wel. Het is iets nieuws voor mij. Het ­betekent dat ik ineens in de schijnwerpers sta. Maar ik doe het met plezier, juist vanwege de uit­daging. Ik moet absoluut geen idool willen worden, dat past ­helemaal niet bij mij. Of ik net zo media­geniek als Henk Krol ben? Nou ja, gut, het is aan de kijker om dat te beoordelen. Ik ga in ieder geval geen andere bril aanschaffen. Ik ben niet de nieuwe Henk Krol. Ik ben zijn opvolger. Henk ging echt ­voorop in de strijd. Die gedrevenheid, die passie, die gaan we missen. Want dat inspireerde enorm. De ­komende tijd zal blijken dat de 50Plus-partij méér is dan alleen Henk Krol.”

Voordat dit allemaal gebeurde, bleek u al de Plus-politicus van het jaar te zijn, volgens de systematiek die wij hanteerden. Kort gezegd: u houdt zich het meest bezig met de onderwerpen die onze lezers als belangrijk beschouwen. Wat vindt u daarvan?
“Dat is natuurlijk een erkenning. Vooral vanwege de systematiek die jullie hebben gehanteerd, die niet op de persoon was gericht, maar op de inhoud. En dan ook nog eens wetenschappelijk verantwoord en objectief, dus wat wil je nog meer? Natuurlijk heb ik het voordeel als kamerlid van een kleine partij dat ik me met relatief veel onderwerpen bemoei. Maar daarin maak ik keuzes, en die keuzes lopen blijkbaar parallel met de lijstjes van de Pluslezer. Defensie – om maar een voorbeeld te noemen – staat niet op dat lijstje, maar het staat ook niet op mijn lijstje.”

De 50Plus-partij is geen one-issuepartij, hoor ik u regelmatig zeggen.
“Nee en dat blijkt, want hoe kon ik anders zo hoog eindigen op jullie lijst? Ik praat net zo goed mee over de Mediawet als over de pensioenen. Maar goed, Henk Krol was als nummer één natuurlijk heel ­nadrukkelijk aan het strijden voor de ouderen. En ik zal zeker een aantal specifieke onderwerpen die hij in portefeuille had, van hem overnemen. Sociale zaken, de pensioenen, werkgelegenheid, de AOW.”

Hoe is het mogelijk om met zo’n kleine fractie zoveel onderwerpen te behandelen?

“Dat is inderdaad hard werken. Wat ik heel scherp doe, is kijken wat de onderwerpen zijn die voor onze achterban relevant zijn. En daarnaast vind ik nog een paar dingen vanuit mijn eigen achtergrond ­belangrijk. Maar soms glipt er wat doorheen, hoor. En vergis je niet, ik hoef niet altijd alle details van een onderwerp te weten. Je moet veel meer afweten over de politieke consequenties: wat betekent dit besluit voor mensen? Ook zo’n debat over mijnheer Dolmatov, de Russische asielzoeker die in een cel overleed, is niet echt een 50Plus-item, en toch vind ik het belangrijk om in dit debat mijn mening te geven. Omdat het gaat over rechtvaardigheid en hoe je menswaardig met mensen omgaat.”

In de politiek moet je je mannetje staan. U lijkt me geen vechtersbaas die rollend over straat gaat.
“Nou ja, als het erop aankomt, moet je dat toch zijn. En dat kan ik wel degelijk, zeker achter de interruptiemicrofoon. Maar je hebt gelijk, met de vuist op ­tafel slaan, dat hoort niet bij me. Ik vind dat je iemand in zijn waarde moet laten. Je kunt het fundamenteel met elkaar oneens zijn, maar je moet even later een kopje koffie met elkaar kunnen drinken.”

Wat is het belangrijkste thema van dit ­moment?
“De economische crisis. Voor ons is het vrij fundamenteel dat je niet de extra kosten van die crisis ­afwentelt op de burgers. Zeker niet als die burgers niets meer kunnen herstellen, gepensioneerden in het bijzonder. Je kunt niet zeggen: laten alle gepensioneerden dan maar een krantenwijkje erbij nemen.”

Het zijn bijzondere tijden. Hoe ziet uw week eruit: van 8.00 tot 23.00 uur werken en in het weekend gewoon doorbuffelen?
Lachend: “Ja, zo’n beetje. Dus een van de dingen die ik niet doe, is een pied-à-terre betrekken in Den Haag. Ik woon in Hoevelaken en reis heen en weer. Als het even kan naar huis. Dan kun je de balans ­namelijk beter bewaken. In de trein kan ik behoorlijk veel werk verzetten. En geloof me, er zijn grenzen. Je helemaal suf lezen en werken, dat is echt contraproductief."


Nr. 2: Steven van Weyenberg (40), D66

Pechtold 2.0
Volgens welingelichte Haagse kringen

: Van Weyenberg is een welbespraakte snelle jongen met een ambtelijke achtergrond. Hij wordt gezien als een jongere versie van Alexander Pechtold. Hij heeft weinig maatschappelijke ervaring en vindt vooral dat mensen weer zelf verantwoording moeten ­nemen. Hij staat nogal eens aan de kant van de hervormingen.

Hoogtepunt: Hij zorgde ­ervoor dat niet-vakbonds­leden gelijke kansen hadden op een stem in pensioenfondsen en ondernemingsraden. Daarnaast was hij de initiator van een groot debat over de toekomst van het pensioenstelsel.

Dieptepunt: Van Weyenberg: “Dat het kabinet de hervormingen op de arbeidsmarkt heeft afgezwakt en uitgesteld, waardoor mensen die aan de kant staan minder kans ­hebben op een baan.”

Houdt zich momenteel vooral bezig met: Pensioenen, ­arbeidsmarkt, AOW en sociale zekerheid.


Paul Ulenbelt (61), SP

Vakbondsman
Volgens welingelichte Haagse kringen

: Ulenbelt is een ouderwetse vakbondsman die iedere aantasting van de sociale verworvenheden te vuur en te zwaard zal bestrijden. Wekt de indruk dat hij zelf met koude handen bij de fabriekspoort heeft staan ­posten, maar zo is het nou ook weer niet.

Hoogtepunt: Het was een overwinning dat zijn voorstellen voor meer zekerheid voor werknemers met flexibele contracten grotendeels zijn overgenomen in het sociaal akkoord dat kabinet en sociale partners dit jaar sloten.

Dieptepunt: Ulenbelt: “Dat de armoede onder kinderen stijgt. We zijn een van de rijkste landen ter wereld en toch gaan duizenden kinderen zonder ontbijt naar school.”

Houdt zich momenteel vooral bezig met: Het veiligstellen van de pensioenen, het behoud van goede WW, ontslagbescherming en meer zekerheid voor flexwerkers.


Pieter Omtzigt (39), CDA

Terriër
Volgens welingelichte Haagse kringen

: Rijzende ster. Omtzigt is een echte doorzetter, hij is de terriër van het CDA. Stelt veel vragen en laat zich niet afschepen met halve antwoorden. Hij is een omnivoor, je ziet hem overal opduiken. Met name in het pensioendossier is hij zéér goed ingevoerd.

Hoogtepunt: Bij de verkiezingen zette het CDA hem niet op de lijst. Toch kwam hij in de Tweede Kamer terecht dankzij een campagne waarin hij zich als pensioenwaakhond profileerde. Hij verwierf daar 36.750 voorkeurstemmen mee.

Dieptepunt: Omtzigt: “Het recente besluit van het huidige kabinet om de pensioenopbouw met meer dan 15 procent te verlagen.”
Houdt zich momenteel vooral bezig met: Pensioenen, belastingen, Europa.


Renske Leijten (34), SP

Jeanne d’Arc
Volgens welingelichte Haagse kringen

: Leijten staat pal voor de mensen die zorg nodig hebben. Ze trekt als een Jeanne d’Arc ten strijde tegen iedereen die durft te bezuinigen op de voorzieningen in de zorg. Is goedgebekt en enorm gedreven. Kan hard beuken, maar is daarin niet altijd even effectief.

Hoogtepunt: Haar wetsvoorstellen om de marktwerking in de Wmo-thuiszorg terug te dringen, werden aangenomen in de Eerste Kamer.

Dieptepunt: Leijten: “Het afscheid van Agnes Kant heeft op mij een grote indruk achtergelaten. Ik vond het heel pijnlijk om te zien hoe een lieve en hartelijke collega en uitstekend politicus een eenmaal ontstaan beeld niet meer kon herstellen en daardoor besloot af te treden.”

Houdt zich nu vooral bezig met: Het voorkomen van de afbraak van de AWBZ en de sloop van de thuiszorg.


De belangrijkste politieke thema’s volgens u

 1. Gezondheidszorg
 2. AOW en pensioenen 
 3. Werkgelegenheid 
 4. Economische groei
 5. Sociale voorzieningen
 6. Normen en waarden
 7. Vergrijzing
 8. Bestrijding van criminaliteit
 9. (Langdurige) zorg
 10. Armoedebestrijding

De meest actieve partijen

 1. SP
 2. CDA
 3. PvdA
 4. D66
 5. VVD
 6. PVV
 7. 50Plus
 8. GroenLinks
 9. ChristenUnie
 10. SGP
 11. Partij van de Dieren

Ranglijst van partijen die het meest het woord voerden over de top 10 ouderenthema’s.

-----------
Meer informatie over het onderzoek naar de beste Plus-politicus vindt u op www.plusonline.nl/politiek

Bron(nen):
 • Plus Magazine