Een vliegende start voor uw kinderen met de overwaarde van uw huis

U kunt de overwaarde ook benutten om uw kinderen op weg te helpen. Maar pas op dat het verzilveren van de bakstenen geen kwaad bloed zet.

Starters op de huizenmarkt hebben het moeilijk. De prijzen zijn zo sterk gestegen dat veel woningen onbetaalbaar zijn. En dat terwijl de (groot)ouders van starters vaak geld over hebben in de vorm van overwaarde.
Daar is een oplossing voor. Ouders kunnen een extra hypotheek op hun huis afsluiten. Vervolgens lenen ze het geld aan de kinderen tegen een marktconforme rente. De kinderen kunnen op hun beurt de hypotheekrente aftrekken. De ouders met overwaarde mogen dat niet, maar het vrijgevallen kapitaal telt niet meer mee als vermogen. Het is immers een schuld geworden. En over de rente die de ouders ontvangen, hoeven ze geen belasting te betalen. Het is aan te raden voor een dergelijke constructie een notaris in de arm te nemen.

Overwaarde schenken op papier
Een flinke overwaarde is leuk voor de nabestaanden. Over de nalatenschap moet de langstlevende partner echter nog wel even afrekenen met de fiscus. Er bestaat weliswaar een vrijstelling van ruim een half miljoen euro, maar toch. Een manier om successierechten te beperken, is door de overwaarde over een langere periode te schenken. Dit houdt in dat ouders bij (notariële) akte eerst het bedrag schenken aan de kinderen en het vervolgens meteen teruglenen. De ouders hebben dan een schuld aan de kinderen, de kinderen een vordering op de ouders.
Alleen als over de schuld een rente is bedongen en de ouders betalen die ook daadwerkelijk jaarlijks aan de kinderen, is de schuld te zijner tijd aftrekbaar voor de successierechten. Zonder rentebetaling is dat niet zo.
De fiscale gevolgen van een schenking op papier zijn: de schuld aan de kinderen valt bij de ouders in Box 3; de vordering op de ouders valt bij de kinderen eveneens in Box 3; daarover is 1,2 procent vermogensbelasting verschuldigd (met een vrijstelling van €20.315 per persoon). Dat is een stuk minder dan de ‘erftaks’ die kan oplopen tot 53 procent.
Ook voor deze constructie moet u naar de notaris. Nadeel is dat elke keer dat ouders zulke schenkingen willen doen, steeds weer een akte nodig is.

Zelf het geld opmaken: bespreek het!

Steeds meer ouderen kiezen ervoor om niet na te laten, maar hun spaargeld en overwaarde zelf op te maken. Uit het Grote Geld Onderzoek dat Plus Magazine vorig jaar heeft gehouden, bleek al dat één op de drie senioren hier de voorkeur aan geeft. Maar een waarschuwing is op zijn plaats. Op de redactie ontvangen we steeds vaker brieven en telefoontjes van bezorgde kinderen of ouders, waarbij het ‘opeten’ van de erfenis een bron van zorg en zelfs ruzie blijkt te zijn. Mocht u besluiten de overwaarde op te eten, licht de kinderen dan in over deze beslissing, zodat ze later niet voor verrassingen ­komen te staan. â—¾

Bron(nen):
  • PM
Trefwoorden: