'Eerste Klas' in ziekenhuis komt weer een beetje terug

Al is de klasse verzekering in 2004 afgeschaft, toch kunnen mensen zich nog verzekeren voor extra luxe in het ziekenhuis, zoals een eigen kamer.

Een aantal verzekeraars biedt een aanvullende polis aan patiënten die privacy bij een ziekenhuisopname zeer belangrijk vinden. Centraal punt van de polis is de opname in een één- of tweepersoonskamer, waar permanent bezoek mogelijk is.

Bovendien hebben deze verzekerden recht op radio, telefoon, tv en eventueel internet.? Bijna alle ziekenhuizen hebben de laatste jaren gekozen voor een standaard kwaliteit. Dat betekent dat elke patiënt op dezelfde wijze behandeld wordt;  slechts medische criteria bepalen wie er voor een eenpersoonskamer in aanmerking komt. ?Steeds meer zorgverzekeraars maken echter afspraken met ziekenhuizen voor een comfortbehandeling van hun cliënten, die daar een aparte polis voor hebben afgesloten.

Dat betekent dat ze bij een (geplande) opname van deze verzekerden, een eigen kamer vrijhouden. Mocht dat door omstandigheden niet lukken, dan krijgen deze patiënten per dag een bedrag van 75 euro terug. ?Ook in ziekenhuizen waarmee deze zorgverzekeraars geen afspraken hebben kunnen maken, hebben deze verzekerden kans op een luxe behandeling.

Volgens een van de aanbieders, ONVZ,  is het dan vaak een kwestie van tijd voordat de privékamer alsnog beschikbaar komt. Bij deze niet gecontracteerde ziekenhuizen, ontvangt de patiënt geen compensatie op de dagen dat de eigen kamer niet vrij is.

Mensen die belangstelling hebben voor een aanvullende comfortpolis voor het ziekenhuis, doen er goed aan te kijken of de verzekeraar afspraken heeft met het ziekenhuis in hun buurt.? Naast ONVZ hebben onder meer ook DeltaLloyd, Ohra, Avero Achmea en Zilveren Kruis een dergelijke verzekering in hun pakket, voor een luxe behandeling in het ziekenhuis. De kosten bedragen rond de 25 euro per persoon per maand.

Zorgverzekeraars Nederland, het overkoepelend orgaan van de ziektekostenverzekeraars, gaat ervan uit dat ziekenhuizen iedereen hetzelfde standaardpakket bieden. Ze zijn ervan op de hoogte dat er ook verzekeraars zijn die luxe pakketten bij een eventuele ziekenhuisopname aanbieden. ZN wijst erop dat het aantal 'ligdagen' van een behandeling steeds kleiner wordt, waardoor de noodzaak van een dergelijke aanvullende verzekering zou afnemen.

[[image file="2011-11/button-zorgverzekering_a_1.png" ]]

Vergelijk zorgpolissen

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl