Eindejaarstips: zo betaalt u minder belasting

’t Kan nog net: met een paar slimme ingrepen kunt u de inkomstenbelasting over 2008 tot een minimum beperken. Of geld terugkrijgen. Hier daarom een paar handige tips om de heffing over uw vermogen te beperken.

Wat u aan giften, buitengewone uitgaven en scholing uitgeeft, komt in aanmerking voor aftrek van de inkomstenbelasting. Wacht met die optelsom niet tot 2009. Voor veel aftrekbare kosten geldt namelijk een drempelbedrag. Blijft u daaronder, dan valt er niets af te trekken. Komt u er bovenuit, dan is het zaak daarvan maximaal te profiteren. Dus stuur bij nu het nog kan, in 2009 is het daarvoor te laat! In het oktobernummer van Plus Magazine las u al over de aftrek van ziektekosten; hier komen de overige aftrekposten aan bod en een paar relevante tips om de heffing over uw vermogen te beperken.

Pensioen

Spek de pensioenspaarpot
Bent u voorlopig nog geen 65 en hebt u een pensioentekort? Dan is het te overwegen dit jaar nog geld te storten op een bankspaarrekening of een lijfrentepolis af te sluiten. Banksparen is in veel gevallen gunstig, omdat dit minder kosten met zich meebrengt dan een verzekeringspolis. Of u een pensioentekort hebt, bepaalt u in dit geval niet zelf. De belastingdienst heeft een rekenprogramma op de website staan (www.belastingdienst.nl) waarmee u kunt uitrekenen of u voor aftrek in aanmerking komt. Voordat u besluit tot banksparen of een lijfrentepolis, is het wel verstandig verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. De fiscus geeft hiervoor nog tot en met het eerste kwartaal van volgend jaar de tijd. Inleg die u vóór 1 april 2009 doet of een koopsompolis die u vóór die datum afsluit en betaalt, mag u aftrekken in uw aangifte over 2008.

Studie

Kassa boven de €500
Hebt u in 2008 uitgaven gedaan voor een opleiding met als doel een beter salaris of een betere baan te krijgen? Die kosten kunt u aftrekken voor zover ze boven de €500 uitkomen. Het maakt daarbij niet uit of u daadwerkelijk meer bent gaan verdienen, alleen het doel van de opleiding telt. Een hobbycursus wordt niet met een belastingaftrek beloond. Voldoet uw opleiding aan de voorwaarden, tel dan alle kosten bij elkaar op, zoals lesgeld, studieboeken, schrijfgerij en verplichte deelname aan een congres. Reiskosten tellen niet mee, noch de kosten van een studeerkamer. Komt u (bijna) boven de €500 uit? Dan is het gunstig om eventuele extra studie-uitgaven die u van plan was te doen, nog dit jaar te doen. Denk aan de aanschaf van studieboeken en vooruitbetaling van lesgeld. Als u een vergoeding krijgt van uw werkgever, is het verspilde moeite: dan komt u niet voor aftrek in aanmerking.

Hypotheek

Betaal de rente vooruit
Als u de hypotheekrente over (maximaal) de eerste zes maanden van 2009 al in 2008 betaalt, mag u die in aftrek brengen in 2008. Deze vooruitbetaling pakt gunstig uit als u in 2009 in een lager belastingtarief gaat vallen, bijvoorbeeld omdat u minder gaat verdienen of 65 jaar wordt. Bovendien verlaagt de vooruitbetaling ook uw vermogen voor box 3. Het verschilt per bank of deze vooruitbetaling geaccepteerd wordt.

Sparen

Maak uw spaarvarken lichter
Is uw vermogen hoger dan €20.315 (€40.630 bij gehuwden), dan betaalt u hierover 1,2 procent vermogensrendementsheffing in box 3. Er is een eenvoudige truc om uw vermogen binnen de perken te houden: geld uitgeven. U bespaart dus belasting door uw spaargeld te benutten voor de aanschaf van bijvoorbeeld een auto, caravan, boot, meubels, apparaten voor in huis, nieuwe vloerbedekking of voor schenkingen aan de (klein)kinderen: alles wat niet bij u op de rekening staat, spaart belasting. Schulden aflossen helpt niet, want schulden komen al in mindering op uw vermogen. De enige uitzondering vormen belastingschulden. Als u die aflost, verlaagt u uw vermogen dus wel.

Als u nog voor het einde van het jaar uw vermogen weet te verkleinen, hebt u daar twee keer profijt van: in 2008 én in 2009. De Belastingdienst peilt het vermogen namelijk op twee momenten: 1 januari en 31 december. Het gemiddelde hiervan is het vermogen dat geldt voor de belastingheffing.
Met een lager vermogen tijdens de jaarwisseling verlaagt u dus het gemiddelde vermogen van het afgelopen jaar en het komende jaar.

Beleggen

Doe het maatschappelijk
Is van uw vermogen een groot deel belast? Dan zou u kunnen overwegen maatschappelijk te gaan beleggen, dat wil zeggen: beleggen in projecten die natuur en milieu en/of ontwikkelingslanden ten goede komen. Hiervoor geldt een extra vrijstelling van €54.223. Bovendien krijgt u een extra heffingskorting ter hoogte van 1,3 procent van het (vrijgestelde) maatschappelijk belegde vermogen. Samen met het vervallen van de vermogensrendementsheffing van 1,2 procent kunt u dus totaal maximaal 2,5 procent besparen. In een maatschappelijke belegging stappen is geen beslissing die u op een regenachtige decembermiddag even neemt. Maar als u het toch al van plan was, is december wel de maand om uw voornemens in daden om te zetten. Alleen dan bespaart u er nog over 2008 belasting mee.

Een huis

Stel uit of sla toe
Gaat u binnenkort uw huis verkopen, wacht dan gerust tot 2009. De opbrengst van het huis valt dan in het nieuwe jaar onder uw vermogen.
Voor wie een huis gaat kopen, is het juist zaak de datum voor het passeren van de notarisakte nog in dit jaar te plannen. Het eigen geld dat u in het huis stopt, staat dan op de peildatum 31 december 2008 niet meer op uw rekening.

Bron(nen):
  • Met dank aan fiscalist Marjan Langbroek