Is een lijfrenteverzekering financieel voordeliger dan een lijfrentebankspaarrekening?

Ik ben 55 en wil gaan sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Ik twijfel hierbij tussen de aankoop van een lijfrenteverzekering en een lijfrentebankspaarrekening. Volgens mijn adviseur is een lijfrenteverzekering financieel altijd voordeliger. Is dit zo?

De opmerking van uw adviseur is onjuist. Uit een onderzoek van Moneywise, waarin de diverse lijfrenteverzekeringen en lijfrentebankspaarproducten met elkaar worden vergeleken, is gebleken dat juist het omgekeerde geldt. De conclusie van dit onderzoek was zelfs dat de laagste uitkering bij een lijfrentebankspaarproduct hoger is dan de hoogste uitkering bij een lijfrenteverzekering. Het verschil in de hoogte van de uitkeringen wordt veroorzaakt door de kosten die bij een lijfrenteverzekering in rekening worden gebracht.

Lijfrentebankspaarproducten kennen, in vergelijking met een lijfrenteverzekering, naast het financiële voordeel ook nog andere voordelen:

  • Bij overlijden gaat het gespaarde geld bij lijfrenteverzekeringen naar de verzekeraar, tenzij er in de verzekering een uitkering voor de nabestaanden is opgenomen.
  • Bij bankspaarproducten komt het gespaarde geld in geval van overlijden toe aan de nabestaanden.
  • Wel is het zo dat bij lijfrentebanksparen de uitkering stopt als er geen saldo meer op de bankspaarrekening staat, terwijl bij lijfrenteverzekeringen de uitkering gedurende een vooraf bepaalde periode is gegarandeerd.
  • Verder valt bij een faillissement van een verzekeraar het gespaarde bedrag niet onder het depositogarantiestelsel. Dit geldt wel voor bankspaarproducten.
  • Tenslotte zijn bankspaarproducten eenvoudiger; op elk moment is zichtbaar wat uw tegoed is. Dat is bij lijfrenteverzekeringen niet zo.

Conclusie
Uit het onderzoek van Moneywise blijkt dat lijfrenteverzekeringen altijd minder opleveren dan lijfrentebankspaarproducten. Let bij de aankoop van een lijfrenteproduct goed op de kosten die de financiële instellingen in rekening brengen. Onderzoek goed welk product het meeste oplevert, aangezien dit per financiële instelling aanzienlijk verschilt.

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl