Is erfbelasting verschuldigd over het nabestaandenpensioen?

Nu mijn man is overleden, ontvang ik een nabestaandenpensioen. Ben ik hier erfbelasting over verschuldigd?

Als u als partner een nabestaandenpensioen ontvangt, hoeft u hierover geen erfbelasting te betalen. Het nabestaandenpensioen komt wel in mindering op de vrijstelling waar u als partner recht op hebt. Dit heet pensioenimputatie. U houdt altijd een deel van de vrijstelling over. Voor 2012 is de vrijstelling na aftrek van het nabestaandenpensioen minstens € 155.930.

Voor meer informatie over pensioenimputatie: zie www.zilverengolf.nl/vraagenantwoord

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl