Liever lagere premie dan vrije keuze

Bijna de helft van de verzekerden wil bij schade aan de auto zelf een herstelbedrijf kiezen. Dat wordt anders als de verzekeraar voor die vrije keuze een hogere premie rekent. Dan is die vrije keuze niet meer zo belangrijk.

Dit blijkt uit de Consumentenmonitor 2013 van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. Meer dan de helft van de automobilisten accepteert in ruil voor een lagere premie dat ze naar een schadebedrijf moeten dat is aangewezen door de verzekeraar. Bijna een derde betaalt liever iets meer premie zodat ze zelf het schadeherstelbedrijf kunnen kiezen. Ongeveer een op de vijf heeft geen duidelijke voorkeur.

Onvolledige uitbetaling
Ongeveer een kwart van de verzekerden heeft ooit wel eens een schadeclaim ingediend die niet of niet volledig is uitbetaald. In drie van de vier gevallen gaf de verzekeraar uitleg waarom de claim niet (volledig) werd uitbetaald. Ongeveer een kwart van de verzekerden was het met de uitleg eens, iets meer dan de helft accepteerden de uitleg schoorvoetend. Een klein deel, 16%, accepteerde de uitleg niet, en het overgrote deel van hen heeft bezwaar gemaakt, die meestal intern door de verzekeraar werden afgehandeld. Er zijn geen cijfers in hoeveel gevallen het bezwaar werd toegekend.

Overigens blijkt verzekerden die een claim niet (volledig) uitbetaald kregen, minder vertrouwen hebben dat verzekeraars  claims goed afhandelen.

www.verzekeraars.nl/verzekeringsbranche/statistieken/Documents/Consumentenmonitor/CVS%20Consumentenmonitor%202013.pdf

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl