Toekomst mantelzorg zorgelijk

Uit een onderzoek van zorgverzekeraar VGZ blijkt dat een grote meerderheid denkt dat zij op een goed moment mantelzorg moet verlenen. De meesten zien het meer als noodzaak dan als keuze.

De bezuinigingen van de overheid, de vergrijzing en het langer thuis willen blijven wonen van ouderen dragen allemaal bij aan de verwachting dat ooit mantelzorg gegeven moet gaan worden. Van de ondervraagden vindt 70% dat je iets over moet hebben voor je naasten. Maar de mantelzorg mag de professionele hulp niet vervangen, vindt 81%. De ondervraagden zien mantelzorg als een tijdelijk oplossing die in de meeste gevallen meer noodzaak dan vrije keus is. Uit het onderzoek blijkt dat een derde van de ondervraagden wel eens mantelzorg heeft gegeven, waarvan 40% aan de ouders.

Het geven van mantelzorg is zwaar, een kwart van de mensen die ooit mantelzorg gaven heeft lichamelijke klachten gehad, 22% psychische. Veder blijkt dat het gezin onder de mantelzorg geleden heeft en dat er een minder goede financiële positie is verkregen. De mantelzorgers blijken voornamelijk behoefte te hebben aan een back- up, iemand die de mantelzorger kan  vervangen zodat die weer even op adem kan komen. Meer dan een derde van de mantelzorgers heeft behoefte aan zo’n back-up. Uit het onderzoek blijkt dat mantelzorg nodig zal zijn, voornamelijk (59%) omdat er een tekort is in de professionele zorg.

Het onderzoek is in opdracht van zorgverzekeraar VGZ uitgevoerd door Blauw Research met de zogenaamde Nationale Zorgbarometer. Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 2,6 miljoen mensen mantelzorg verlenen. Die zorg is dan meer dan acht uur in de week voor meer dan drie maanden. Volgens het CBS geeft één op de drie mantelzorgers zelfs tussen de vijf en tien jaar mantelzorg.