Voor- en nadelen van een collectief pensioen!

Vraagt u zich ook weleens af wat uw pensioen aan premies heeft gekost en wat het u oplevert? Twee voorbeelden: een werknemer (Paul) en een zelfstandige (Frank). Hun inleg vanaf hun 25ste tot hun pensioen. Plus de voor- en nadelen van een collectief pensioen.

Voordelen

Voordeel 1: de extra’s
Wie alleen naar de (fictieve) rekensom in de illustratie hieronder kijkt, denkt misschien dat het beter is om zelf een pensioen te regelen. De totale inleg is lager en de pensioenuitkering is bijna €400 per jaar hoger. Maar schijn bedriegt. Het ABP-pensioen van Paul in het voorbeeld is namelijk inclusief een nabestaandenpensioen én een dekking voor arbeidsongeschiktheid. Mocht Paul overlijden, dan krijgt zijn partner daarna €9853 per jaar. Ook als Paul overlijdt voordat hij met pensioen gaat, keert het ABP een gedeeltelijk nabestaandenpensioen uit.

‘Zelfspaarder’ Frank heeft deze extra’s niet. Een extra verzekering met een vergelijkbare dekking zou de zelfstandige meer kosten. Ook is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen duur.

Voordeel 2: werkgever en fiscus betalen mee
In het voorbeeld is te zien dat de werkgever van Paul flink meebetaalt aan zijn pensioen. Daar merkt Paul niet veel van, want het is een soort extra ‘bruto’ loon dat direct ‘netto’ in zijn pensioenpot wordt gestort. Zo betalen de baas en de Belastingdienst mee aan het pensioen van Paul. Aan het ‘eigen’ pensioen van Frank betaalt de fiscus slechts gedeeltelijk mee (zo’n €3100 per jaar is nu aftrekbaar). Verder moet Frank het uit eigen zak betalen. Waar Paul zelf €58.390 inlegt, moet Frank €151.200 ophoesten voor een vergelijkbare uitkering per maand, maar zonder extra’s.

Voordeel 3: pensioen stijgt mee
Een collectief pensioen is in principe geïndexeerd: het stijgt mee met de gemiddelde loonontwikkeling. Dat is helaas geen garantie, want door de crisis zijn de ABP-pensioenen (en vele andere) de afgelopen jaren niet gestegen. Maar als het de fondsen weer voor de wind gaat, bestaat de mogelijkheid dat ze dit compenseren. De afgelopen veertig jaar stegen de pensioenen van het ABP gemiddeld met 3 procent per jaar. Het eigen pensioen van Frank stijgt niet mee met de inflatie.

Nadelen


Nadeel 1: niets te kiezen

Zelfstandige Frank zou ervoor kunnen kiezen om meer te sparen voor zijn pensioen. Als hij net zoveel zou inleggen als Paul (en diens werkgever) en hij ‘shopt’ bij verschillende aanbieders, dan kan hij een oudedagsvoorziening van €2100 per maand regelen. Dat is dan inclusief nabestaanden-pensioen, maar zonder arbeids-ongeschiktheidsdekking. We gaan in het voorbeeld uit van een bescheiden opbrengst van 2,9 procent rendement. Maar als Frank goed vergelijkt, kan hij met deze looptijden ook een beter rendement halen. En later dus ook een hoger pensioen krijgen. Opties die werknemer Paul niet heeft.

Nadeel 2: verplicht betalen voor anderen
In het voorbeeld betaalt Paul ook (verplicht) mee aan een regeling die het mogelijk maakt(e) eerder te stoppen met werken. Dat kost hem in elk geval tot 2016 bijna €800 per jaar. Die regeling is inmiddels afgeschaft, dus daar zal hij zelf nooit de vruchten van plukken. Maar er zitten wel afgezwaaide oud-collega’s thuis en dat moet betaald worden. Door jongere, nog werkende collega’s, zoals Paul.

Nadeel 3: indexeren leidt tot korten
Op papier horen collectieve -pensioenen mee te stijgen met de inflatie. Op dat streven is de premie in elk geval altijd gebaseerd geweest. Tot een paar jaar geleden was dat ook volstrekt normaal. In je eentje een meestijgend pensioen afsluiten is peperduur, dat kan eigenlijk alleen met een collectief. Maar de collectieve fondsen moeten wel financiële risico’s nemen om het indexeren te kunnen opbrengen – en dat pakt nu verkeerd uit. Het gevolg: ze indexeren niet meer. Er dreigt zelfs gekort te worden. Het zelf opgebouwde pensioen van Frank stijgt niet mee, maar het wordt in elk geval ook niet gekort.

Toch liever collectief

Wat is dan nog het voordeel van een collectief pensioen? Dat heeft de Erasmus Universiteit onderzocht. De beperkte kosten worden genoemd als belangrijkste voordeel. Bij verzekeraars gaat bijna een kwart van de ingelegde premie op aan kosten en brutowinst voor de verzekeraar; bij pensioenfondsen is dat nog geen 5 procent. Ook biedt een collectief pensioen waardevolle extra’s (zoals het nabestaandenpensioen, de dekking tegen arbeidsongeschiktheid en het indexeren). Conclusie: toch liever collectief.

1 Reactie

Door fhhrh cgkb cgk (niet gecontroleerd) op di, 16-10-2018 - 14:46

grstom