Stelling: De eerste klas moet worden afgeschaft zodat iedereen kan zitten