Stelling: de overheid verwacht te veel van de burger