Stelling: Duits mag niet ontbreken in het lesaanbod van een middelbare school