Stelling: het Nationaal Hitteplan is overbodig en overdreven