Stelling: ik ga de tv-debatten tussen politici zeker volgen