Stelling: laat mensen in stapjes met pensioen gaan