Stelling: lhbt'ers moeten een eigen plek krijgen in het verpleeghuis