Stelling: voorlichting over homoseksualiteit is belangrijker dan hogere straffen