Vaker brand door ’s nachts opladen

Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt in de jaarlijkse Risicomonitor Woningbranden voor brand door het ’s nachts opladen van apparaten zoals tablets en mobiele telefoons.

Het Verbond ziet stijgende trend en denkt dat deze branden voor een deel te voorkomen zijn.  
De helft van het aantal woningbranden wordt volgens de verzekeraars veroorzaakt door elektronische apparaten. Met name het aan laten staan van elektronische apparaten en het opladen ervan is een risico.

De verzekeraars zien twee problemen met het 's nachts opladen van bijvoorbeeld een smartphone of tablet. Ten eerste is het verstandig om erbij te blijven en dient ‘overladen’ voorkomen te worden. Dus: als het apparaat vol zit, stekker eruit.
Het Verbond van Verzekeraars ziet ook dat goedkopere alternatieve laders voor problemen zorgen. Dat probleem speelt al langer: vorig jaar nog verbood de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) de verkoop van 24 soorten opladers vanwege brandgevaar.

De originele lader heeft dus de voorkeur.

47 doden

Bij woningbranden kwamen in 2016 47 mensen om het leven. Huisartsen behandelden 75.000 mensen met brandwonden. De regionale verschillen tussen brandclaims zijn groot. Relatief de meeste kwamen uit Overijssel en Drenthe, de minste uit Zeeland en Friesland, zagen de verzekeraars.

Meer tips om brand te voorkomen leest u ook op ikwoonleefzorg.nl