PlusOnline.nl maakt gebruik van cookies: functioneel, om instellingen en voorkeuren te onthouden, voor beter en eenvoudiger navigeren en inloggen; analytisch, om bezoeken bij te houden en te bestuderen; voor commerciële doeleinden, om bij te houden hoe vaak bepaalde advertenties zijn getoond en geklikt; voor targeting doeleinden, om advertenties op uw interesses te kunnen aanpassen en zodat andere sites ook gerichte advertenties kunnen tonen. Door hiernaast op akkoord te klikken, of door gebruik te blijven maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Akkoord

Tweede Kamerverkiezingen: dit zeggen de partijen over belastingmaatregelen

Waarschijnlijk een van de meest besproken overheidsdiensten is de belastingdienst: we moeten er allemaal aan betalen, maar we vinden het altijd te veel en te vaak. Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma's voor 2017 over zeggen.

Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

50PLUS

 • Successiebelasting voor kinderen afschaffen, om te beginnen tot € 250.000
 • Fiscaal gelijke behandeling voor werkenden en mensen die niet kunnen werken en gepensioneerden
 • Verhogen ouderenkorting
 • Een eenmalige belastingvrije schenking aan kinderen en kleinkinderen tot een bedrag van € 100.000 wordt mogelijk
 • D66

 • Verlagen van belasting op arbeid
 • Ontmoedigingsbeleid op schulden

PVV

 • Verlagen inkomstenbelasting
 • Halveren motorrijtuigenbelasting

GroenLinks

 • Fiscale stimuleringsmaatregelen voor duurzame enerige en energiebesparing
 • Kleinverbruikers betalen geen belasting meer over schone energie
 • De belasting op het storten, verbranden en exporteren van afval gaat omhoog
 • Belastingontwijking door multinationals niet meer mogelijk: geen speciale afspraken, geen doorsluisconstructies
 • Belastingverlaging voor de lage en middeninkomens, belastingverhoging voor topinkomens
 • Het toeslagen- en belastingstelsel vereenvoudigen: gericht op minder van inkomensongelijkheid en armoede
 • Progressieve belasting op vermogen: mensen met een groot vermogen betalen meer, mensen met enkel wat spaargeld minder
 • Wijzigingen in erfbelasting: de hoogte van het belastingtarief wordt minder afhankelijk van wie de erfenis krijgt
 • Erfenissen van grote vermogens worden zwaarder belast en de vrijstelling van erfbelasting voor woning aan de partner wordt uitgebreid

SP

 • Belastingontwijking door multinationals niet meer mogelijk: geen speciale afspraken, geen doorsluisconstructies
 • Belastingverlaging voor de lage en middeninkomens, belastingverhoging voor topinkomens
 • Een groener belastingstelsel: grootverbruikers gaan meer betalen
 • Belastingkorting voor expats verdwijnt
 • Er komt een maximumpercentage voor wat betreft de aftrekbaarheid van pensioenpremies

VVD

 • Werk moet meer gaan lonen, dus belasting op werk gaat omlaag
 • Lokale belastingen moeten voor alle inwoners van de gemeente gelijk zijn en gemeenten mogen er geen directe of indirecte inkomenspolitiek mee bedrijven
 • Riool- en afvalstoffenheffingen moeten door iedereen worden betaald - niet alleen door huiseigenaaren
 • Precariobelasting (belasting op netwerken van nutsbedrijven) wordt afgeschaft
 • Het toeslagenstelsel moet sterk worden vereenvoudigd: minder toeslagen uitkeren en een verlaging van de inkomstenbelasting
 • Het kindgebonden budget moet worden afgebouwd; de kinderopvangtoeslag voor werkende ouders moet omhoog; de inkomstenbelasting voor ouders omlaag
 • Belasting op spaargeld moet omlaag
 • Belasting op winst moet omlaag

PvdA

 • Lage en middeninkomens betalen minder inkomstenbelasting, hogere meer
 • Kleine spaarders betalen minder belasting over hun spaargeld, de grootste spaarders juist meer
 • Bankbelasting gaat omhoog naar een miljard euro
 • Niet het bezit, maar het gebruik van de auto bepaalt het bedrag aan wegenbelasting

SGP

 • Kinderbijslag gaat omhoog
 • Invoering van een sociale vlaktaks met een splitsingsstelsel: lagere lasten op arbeid en de gezinsdraagkracht wordt het uitgangspunt
 • Fiscale voordelen voor land- en tuinbouwbedrijven moeten blijven en deze sectoren moeten worden vrijgesteld van assurantiebelasting zodat er ruimte is voor een brede weersverzekering
 • Fiscale giftenaftrek gaat omhoog

PvdD

 • Belasting op arbeid gaat omlaag
 • Belasting op grondstoffen gaat omhoog
 • Laag belastingtarief voor duurzame producten (groenten en fruit, al dan niet biologisch); hoog tarief voor producten die schadelijk zijn voor mensen, dieren, natuur en milieu
 • Differentiatie van energiebelasting
 • Vermogensrendementsheffing op basis van gemiddeld gerealiseerd rendement over de laatste vijf jaar
 • Mantelzorgboete verdwijnt

VNL

 • Vlaktaks (één tarief voor iedereen): 25%
 • Belastingvrije voet: EUR 10.000
 • Eén BTW-tarief: 15%
 • Vennootschapsbelasting met 20% omlaag
 • Verlaging van vermogensrendementsheffing, op basis van reëel rendement
 • Afschaffing erf- en schenkbelasting
 • Accijnzen op brandstof, tabak en alcohol met 10% omlaag

DENK

 • Kinderopvangtoeslag gaat omhoog
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting gaat omhoog
 • Vermogensbelasting op basis van reëel rendement
 • Vermogensrendementsbelasting: sterkste schouders dragen de zwaarste lasten
 • De mkb-vrijstelling verhogen
 • De kleine ondernemersregeling verruimen

 

 

 

Reactie toevoegen