Creat.guz m.70+ veel inte

Creat.guz m.70+ veel interesses/hobby's zkm lieve Rubensvrouw.Karakter bel.rijker dan uitl/nivo Reg.N.Ned.Br.m.foto+tel.

Brief onder nummer: 162415