Hapimag aandelen

Hapimag aandelen met of zonder woonpunten gevraagd. Geen financieel risico.
Hans Jochems Nuenen 06-26 95 66 65