• Nu is het nog lekker warm...

  Maar over een paar maanden wordt het vast weer heel, heel koud. Op de redactie denken we nu al na over winterartikelen voor 2015. Eén daarvan zal gaan over een heel nare kwaal; winterhanden- en wintervoeten.
  lees meer
 • Dekkingsgraad daalt flink

  De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in september met 4 procent gedaald naar 108 procent. Toch zal de daling weinig gevolgen hebben voor gepensioneerden en opbouwers.
  lees meer
 • Ouderen en fietsongevallen

  Uit een studie die is gedaan naar de achtergronden van fietsongevallen waarbij ouderen zijn betrokken blijkt dat er nog veel te verbeteren is bij de fietsers zelf, de fiets en infrastructuur.
  lees meer
 • Kifid gaat klachtenprocedure stroomlijnen

  De dubbele beoordeling door zowel de Financiële Ombudsman als de Geschillencommissie bij Klachteninstituut Kifid zal vanaf 1 oktober verdwijnen. De Ombudsman zal zich voortaan uitsluitend bezig houden met bemiddeling. De Geschillencommissie gaat oordelen. Deze procedure wordt voor consumenten gratis. Nu kost dat €50 of €100.
  lees meer
 • Vijftigers hebben het meest pensioenpijn

  Televisieprogramma Radar heeft laten uitrekenen wat de gevolgen zijn van het nieuwe financiële toetsingskader voor pensioenfondsen én voor de verschillende generaties. Uit die berekeningen blijkt dat vijftigers het minst baat bij hebben.
  lees meer
 • Anoniem op internet

  Internetten zonder sporen achter te laten, kan erg handig zijn. Bij de verschillende browsers kunt u gemakkelijk een zogenoemde privésessie beginnen.
  lees meer
Abonneren op Artikelen