geld & recht

Wat is onzinniger: een verzekering voor pechhulp thuis, een verzekering tegen regen of tegen catastrofes? De Consumentenbond heeft deze drie verzekeringen, die zij onzinnig vindt, genomineerd en iedereen kan de grootste onzinverzekering kiezen.
 • Wat is voordeliger: Banksparen of sparen?

  Overweegt u om geld opzij te zetten voor uw pensioen? Dan kunt u kiezen tussen onder meer lijfrente, bank-sparen of een gewone spaarrekening. Maar wat is voordeliger? Steeds minder mensen maken gebruik van een lijfrenteverzekering onder andere vanwege de hoge kosten. Bank-sparen wint aan populariteit en niet voor niets. Het is transparant, de kosten zijn laag, de rente hoog, het saldo is vrij van vermogensrendementheffing en bij overlijden komt het gespaarde geld de nabestaanden toe. Met deze rekenhulp maken we een vergelijking tussen bank-sparen en een gewone spaarrekening.

  lees meer
 • Huren na verkoop woning

  Overweegt u de bestaande woning te verkopen en daarna te huren? Deze rekenhulp maakt snel duidelijk wat u met het kapitaal uit uw huis kunt huren en hoeveel geld u na 20 jaar nog over hebt.

  lees meer
 • Kinderspaarrekening

  Kinderspaarrekeningen zijn met dank aan leuke cadeautjes populair. Maar bieden ze ook een goed rendement? Deze rekenhulp geeft u de mogelijkheid om het rendement van een kinderspaarrekening te vergelijken met tien jaar spaardepositoto.

  lees meer
 • AOW-toeslag

  U bent AOW-gerechtigde en ontvangt AOW. Als uw partner nog geen AOW ontvangt kunt u een toeslag krijgen bij uw AOW, maar deze toeslag hangt onder meer af van het inkomen van de jongere partner. Bereken wat de gevolgen van het inkomen van de partner zijn voor uw toeslag. Vraag deze toeslag wel voor 2015 aan, want dan 1 januari 2015 vervalt het recht op de toeslag-AOW. Let op, ook als het inkomen na 2014 daalt is er geen recht meer op een hogere toeslag.

  lees meer
 • Successierecht: wat moet u betalen?

  Ook in 2014 is erfbelasting verschuldigd over de erfenis die in 2014 door overlijden is ontstaan. De vrijstellingen zijn in 2014 iets aangepast. Partners hebben een vrijstelling van 627.367 euro, kinderen en kleinkinderen ieder voor zich een vrijstelling van 19.868 euro. wanneer ouders erven hebben zij een vrijstelling van 47.053 euro en alle anderen erven altijd vrij van belasting 2092 euro.

  lees meer
 • Stoppen met 65 jaar

  De politiek wil dat wij langer door werken. De leeftijd waarop u de eerste AOW zult gaan ontvangen neemt vanaf 2013 met een maand en zal in 2019, 66 jaar zijn en in 2023 67 jaar. Wilt u toch eerder stoppen met werken dan de eerste maand waarin u uw AOW zult gaan ontvangen, dan zult u nu moeten sparen. In het onderstaande rekenschema wordt duidelijk hoeveel u nu moet reserveren om eerder te kunnen stoppen met werken. U kunt zelf het aantal maanden invullen dat u langer door wilt werken tussen uw 65ste verjaardag en uw eerste pensioen. Het rekenschema geeft een antwoord op de vragen:

  lees meer
 • Schenkbelasting & Schenken aan kinderen of familie 2014

  De vrijstellingen schenkbelasting is ook in 2014 weer iets aangepast. De jaarlijkse vrijstelling voor kinderen is in 2014 € 5.229 en voor alle anderen € 2092. Schenkt u meer of wil de ontvanger gebruikmaken van de extra vrijstelling schenkbelasting van € 100.000 reken dan hieronder uit wat de eventueel te betalen schenkbelasting is.

  Hebt u nog vragen, neem dan net als voor alle andere vragen contact om met de plustelefoon (0900 204 07 18).

  lees meer
 • Kinderalimentatie

  Bereken globaal hoeveel kinderalimentatie er na een echtscheiding nodig is, en de gewenste bijdrage daarvan per ouder. Een draagkrachtberekening moet uitwijzen of de alimentatieplichtige ouder dit kan betalen.
  lees meer
 • Partneralimentatie

  Met deze berekening krijgt u een indicatie van de benodigde partneralimentatie als u gaat scheiden. Een draagkrachtberekening moet uitwijzen of de alimentatieplichtige dit kan betalen.
  lees meer
Abonneren op Artikelen