Colofon PlusOnline

PlusOnline is een uitgave van SPN en is gelieerd aan Plus Magazine. De redactie stelt de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Zij aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voort kunnen vloeien uit de hier gegeven informatie en adviezen.

De redactie van PlusOnline

David de Wilde
Maartje Groenen
Léon Geuyen
Ilona Meernik
Aukeline van Dorp
Franca van Dalen
Maartje Bressers
Erik Bogaards
Marinka Huijssoon

En natuurlijk al onze stagiairs en freelancers!

Partners

Wandelzoekpagina
Proud to be Senior
Akto.nu
Playability

ByYourSite

Advertentieverkoop

MediaPlus

Technische realisatie

Dutch Open Projects