Geldkwesties maart 2017

Hoeveel AOW krijg je in een groepswoning? Betaal je een eigen bijdrage voor een traplift? Hoe kunnen we onze dochter helpen met het kopen van een huis? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in de geldkwesties van deze maand.

Moet een tijdelijk arbeidscontract ook worden opgezegd?

Na een periode van werkloosheid heb ik weer een baan gevonden. Het is een tijdelijk contract. Stel dat mijn werkgever daarna niet met mij verder wil, moet hij het tijdelijke contract dan vooraf opzeggen? En mag hij mij tussentijds ontslaan?

Bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer moet de werkgever uiterlijk een maand voor het einde van het contract duidelijk maken of het contract wel of niet wordt verlengd en ­onder welke voorwaarden. Dat moet de werkgever schriftelijk doen. Doet uw werkgever dat niet, of te laat, dan hebt u recht op een vergoeding. Bij een contract dat korter duurt dan zes maanden ­eindigt het contract automatisch aan het eind van de contract­periode. Dat geldt ook in enkele andere gevallen, zoals een tijdelijk contract bij vervanging van een zieke collega. Tussentijds ontslag is in principe mogelijk. In dat geval moet uw werkgever het ontslag vooraf laten toetsen door het UWV of de kantonrechter.

Hoe kunnen we onze dochter helpen met het kopen van een huis?

Het lukt onze dochter niet om een huis te kopen: haar inkomen is volgens de bank onvoldoende. Wij willen haar graag helpen, maar de bank wil ons geen hypotheek verstrekken op basis van de overwaarde van ons huis, omdat ons pensioen te laag is. Kunnen we onze dochter op papier geld schenken om haar te helpen?

Dat heeft weinig zin. Bij een papieren schenking krijgt uw dochter een vordering op u. Ze krijgt geen geld in handen terwijl ze dat juist nodig heeft. U kunt wel borg gaan staan. Dat betekent dat de bank van uw dochter bij u komt aankloppen als zij de hypotheek niet meer kan opbrengen. Vanwege die zekerheid loopt de bank minder risico en kan uw dochter meer lenen. U moet zich goed realiseren dat er een risico bij u komt te liggen; dat kan vervelende gevolgen hebben als het fout gaat.

Krijg ik schadevergoeding vanwege een nieuwe weg?

Bij mij in de buurt wordt mogelijk een drukke weg aangelegd. Mijn huis zal daardoor minder waard worden. Kan ik die schade ergens claimen?

Bij het aanleggen van een weg kan planschade ontstaan. Daarmee wordt bedoeld dat een huis of stuk grond minder waard wordt door een wijziging van het bestemmingsplan. U hebt recht op schadevergoeding als u de schade niet kon voorzien toen u het huis kocht, en als u geen andere schadevergoeding hebt ontvangen. Schadevergoeding vraagt u schriftelijk aan bij de gemeente. Dat kunt u pas doen wanneer de wijziging van het bestemmingsplan volledig rond is.

Wie plaatst het vervangende aanrechtblad?

We hebben in een bouwmarkt een aanrechtblad gekocht. Mijn man heeft het geplaatst, maar nu blijkt het blad niet goed te zijn. De bouwmarkt levert een nieuw aanrechtblad. Moeten zij ook de plaatsing vergoeden?

Nee. U hebt recht op een deugdelijk product. In eerste instantie hebt u dat niet gekregen, dus de bouwmarkt moet u een ander aanrechtblad leveren. Dat heeft de bouwmarkt gedaan. Bouwmarkten verkopen doe-het-zelfproducten. Ze verzorgen niet de plaatsing ervan, dat is de verantwoordelijkheid van de klant. Uw man zal dus opnieuw moeten gaan klussen.

Betaal je een eigen bijdrage voor een traplift?

Traplopen wordt voor mijn man steeds moeilijker. Binnenkort lukt het hem waarschijnlijk helemaal niet meer. Moeten we voor een traplift een eigen bijdrage betalen?

Ja. Het verstrekken van een traplift valt onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). De gemeente beslist of u ervoor in aanmerking komt. Krijgt u de voorziening in natura, dan bepaalt de gemeente welke traplift wordt geplaatst. U hebt daar weinig inspraak in. Mogelijk kunt u een persoonsgebonden budget krijgen waarmee u zelf een traplift laat installeren. In beide gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Die wordt door het CAK vastgesteld. De hoogte hangt af van uw inkomen en vermogen, de samenstelling van uw huishouden, uw leeftijd en de gemeente waar u woont.

Is het slim om onze huwelijkse voorwaarden te schrappen?

Jaren geleden ben ik hertrouwd. Mijn tweede vrouw en ik hebben huwelijkse voorwaarden opgesteld omdat ik aanzienlijk meer vermogen bezit dan zij. Inmiddels ben ik met pensioen. Met mijn kinderen uit mijn eerste huwelijk heb ik geen contact meer en ik heb ze onterfd. Is het zinvol om onze huwelijkse voorwaarden te schrappen en ons huwelijk om te zetten in gemeenschap van goederen?

Ja. Ook al hebt u uw kinderen onterfd, zij houden wel recht op hun legitieme portie: de helft van hun erfdeel. Nu bezit uw vrouw ­alleen haar eigen vermogen. In een gemeenschap van goederen krijgt zij de helft van het gezamenlijke vermogen; úw vermogen wordt daardoor kleiner. Datzelfde geldt voor de legitieme portie waarop uw kinderen aanspraak kunnen maken. Voor het opheffen van de huwelijkse voorwaarden moet u naar de notaris.

Hoeveel AOW krijg je in een groepswoning?

Wij wonen met een aantal ouderen in één woning. De komende tijd krijgen we één voor één AOW. Hoeveel AOW krijg je wanneer je met meerdere AOW-gerechtigden op hetzelfde adres woont?

Dat hangt af van de situatie. Als u getrouwd bent met één van de bewoners, ontvangt u ieder een AOW-pensioen van 50 procent van het minimumloon zodra u de AOW-leeftijd bereikt. Bent u niet getrouwd maar deelt u wel de kosten van het huishouden met een ander, of zorgt u voor elkaar, dan beschouwt de ­Sociale Verzekeringsbank (SVB) u óók als ­partners. U ontvangt dan ­hetzelfde AOW-bedrag als een gehuwde. Deelt u de kosten van het ­huishouden met meer dan één huisgenoot of zorgt u voor meer dan één huisgenoot, dan beschouwt de SVB u als alleenstaand. Hetzelfde geldt als u in de groep met niemand de kosten deelt en ook niet voor een ander zorgt. Alleenstaanden ontvangen 70 procent van het minimumloon als AOW-pensioen.

Plustelefoon 0900-204 07 18

Abonnees van Plus Magazine kunnen bellen met vragen over:

  • AOW
  • Pensioen
  • Erfrecht
  • Belastingen
  • Wonen
  • Ziektekostenverzekeringen
  • Sociale uitkeringen
  • Consumentenbelangen en andere onderwerpen over geld en recht.

Hou uw abonneenummer bij de hand (zie adresetiket). Bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 uur. T 0900-204 07 18 (€1 per gesprek)

Bron(nen):